1
Glavni grad sproveo niz mjera u cilju zaštite javnog zdravlja
Novi izazov zahtijeva - dužnu pažnju!

      - Posljednjih sedmica, Crna Gora, region, Evropa i svijet u cjelini suočavaju se sa novim izazovom koji nijesmo očekivali, ali koje je takav da zahtijeva dužnu pažnju i odgovorno ponašanje, odnos i akciju svih društveno-politilkih aktera koji mogu uticati na postojeće stanje stvari - istakao je gradonačelnik podsjetivši da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju - video porukom građanima se obrato dr Ivan Vuković. gradonačelnik Glavnog grada koji je sproveo niz mjera u cilju zaštite javnog zdravlja.

- Srećom u Crnoj Gori još uvijek nemamo slučajeve zaraze ovim virusom, što nam daje više prostora nego drugima da se adekvatno pripremimo i da odgovorimo izazovu onako kako treba. Ovu bitku dobijaju struka i nauka, tako da na temelju onoga što su preporuke nadležnih državnih organa i mi u Glavnom gradu smo unazad nekoliko dana sproveli cijeli niz aktivnosti kako bismo neutralisali ono što bi mogli biti negativni efekti - istakao je on.
On je pozvao građane da pripadnicima komunalnih službi pomognu savjesnim ponašanjem, a da ljudi koji dolaze na Gradsko groblje to rade u što manjooj mjeri, budući da je zdravlje svih nas važnije od običaja.
Ističući da će predložiti da se sjednica Skuštine Glavnog grada i sve javne rasprave koje su u toku odlože, gradonačelnik Vuković je podsjetio da Grad svojim građanima stoji na raspolaganju putem za to posebno otvorenih kanala komunikacije – besplatne info linija 080/081-081, ili e-maila: info@podgorica.me.
- Vjerujem da ćemo kao što je bio slučaj sa svim prethodnim krizama i izazovima sa kojima se Crna Gora suočila u prethodnih pedeset godina, iz ovog izaći raletivno brzo i na način da se ponosimo tako što ćemo pokazati da smo jedno ozbiljno društvo koje počiva na odgovornim pojedincima koji znaju da se prilagode i ovakvim situacijama. Uostalom, kako je to rekao Marko Miljanov koji je bio gradonačelnik Podgorice unazad više od jednog vijeka – Čojstvo je štiti drugoga od sebe“, istakao je gradonačelnik Vuković
U nastavku se nalazi spisak mjera koje je Glavni grad preduzeo
Mjere koje je preuzeo GG tokom prethodne sedmice:

– Grad je odmah distribuirao edukativni materijal sa ciljem upoznavanja zaposljenih i sugrađana sa simptomima i mjerama zastite;
– Prostorije Glavnog grada se dezinfikuju vise puta tokom dana, zapošljeni su upoznati sa mjerama zaštite i opremljeni zaštitnim maskama, rukavicama i sredstvima za dezinfekciju;
– Dolazak u prostorije Glavnog grada sveli smo na minimum, u prostorijama Grada i šalter salama boravi maksimoum 3 osobe u istom trenutku, na bezbjednoj udaljenosti jedni od drugih;
– Preporučena je dostava i preuzimanje obroka iz narodne kuhinje, a smanjenje boravka u prostorijama;
– Zabranjen vikend izlazak iz JU Kakaricka gora, zabranjene posjete, pojačane mjere dezinfekcije;
– Obustavljene sportske i kulturne manifestacije, a najmlađim sugradđnima omogucćno da predstave prate na YouTube kanalu;
– Odložene posjete azilu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce;
– Zatvoreni javni toaleti, iskljucčne česme;
– Održan sastanak sa gradskim prevoznicima, upoznati sa potrebom za učestalom dezinfekcijom voznog parka;
– Pojačane mjere higijene na nivou grada;

Od danas Grad uvodi i nove mjere:
– Zatvaranje TC Pobrezje, Forum, Bazar (osim zelene pijace)
– Zelena pijaca – ograničen ulazak, jedna osoba na 10 m2, obilježavanje jednog ulaza i jednog izlaza. Obavezna mjera za prodavce – korišćenje zaštitne opreme.
– Kapele na gradskim grobljima – ograničen ulazak, obezbjeđenje vodi računa o dinamici i prostornoj distanci od najmanje 2m između osoba. Na ulazu na grobljima i u kapelama istaći jasno obavještenje.
– Šalter sale, nalplatni punktovi – jedna osoba na 10 m2;
– Biblioteka – zatvaranje čitaonice;
– Muzeji – zatvaranje galerijskog prostora;
– Narodna kuhinja – samo dostava i preuzimanje hrane, pojačane mjere zaštite i dezinfekcije;
– Agencija za stanovanje – prekid intervencija u stambenim i poslovnim objektima (izuzev hitnih);
– Sala za vjenčanje – ograničeno prisustvo;
– Platomati – pojačana dezinfekcija;
– Procedure – koristiti elektronske servise, osim u slučajevima kada nije moguće;
– Inspekcijske službe – pojačan rad (ugostiteljski objekti, tretman otpada, protok saobraćaja);
– Pojačana higijena u gradu
– Operativne službe na terenu – individualni rad ili rad na dozvoljenoj udaljenosti;
– Administracija – oslobadđnje jednog roditelja djeteta do 11 god, lica sa hroničcnim oboljenjima i lica sa simptomima koji izazivaju sumnju na coronavirus ili simptomima sličnim gripu;
– Reorganizacija rada u prostorijama i kancelarijama – rad na udaljenosti većoj od 2m uz pojačane mjere dezinfekcije.
Posjeta : 370