0
U sklopu projekta “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”
Predavanje o - toksičnosti marihuane!

Predavanje “Toksičnost marihuana – istine i zablude” - u sklopu projekta “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina” - održaće danas od 13 u Amfiteatru Dekanata Medicinskog fakulteta.


Profesorka Bulat, sa Katedre za toksikologiju “Akademik Danilo Soldatović”, Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, učestvuje u nastavi na integrisanim, specijalističkim i doktorskim akademskim studijama i rukovodilac je specijalizacije iz Toksikološke hemije na istom fakultetu. Posebno interesovanje u naučnoistraživačkom radu profesorka Bulat iskazuje za toksičnost metala i perzistentnih organskih zagađivača, naročito u oblasti toksikološke procjene rizika od zagađivača životne sredine, kao i za toksičnost ljekova i psihoaktivnih supstanci.
Ovo je 7 predavanje po redu u okviru projekta “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina” koji se realizuje kroz prošlogodišnji naš program “Gostujući predavači”. Rukovodilac projekta je prof.dr Aneta Bošković, redovni profesor i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta UCG, koji je ujedno i nosilac projekta.
Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program "Gostujući predavači" angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta ili preduzetnike iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore.
   Prijave za ovogodišnji Program “Gostujući predavače” neophodno je dostaviti do 17.04.2020. za period realizacije maj 2020-april 2021.

Posjeta : 916