1
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 08.06.18 do 10.07.18
Na anketno pitanje: Treba li JMBG zamijeniti ličnim identifikacionim brojem? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 1
Koji su odgovorili ovako

     Da - 100.00%

        
     Ne - 0.00%

        Posjeta : 1560