2
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci
Gimnazijalcima - sadnice i edukacija!

    Sađenjem ukrasno bilja ispred ispred Gimnazije “25. maj” u Tuzima Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica zajedno sa partnerima Internacionalnom policijskom asocijacijom – IPA sekcija Crna Gora i NVO "Preporod", a uz podršku Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada realizovala je drugu u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.

U sklopu organizacije "Summer festa" za učenike ove škole, kao i za sve zainteresovane podijeljen je edukativno-informativni materijal koji sadrži osnovne informacije o bolestima zavisnosti.
Prisutni su imali mogućnost da u direktnoj komunikaciji, stručnim licima iz Javne ustanove, postave pitanja vezna za problematiku bolesti zavinosti, a koja su se najčešće odnosila na mehanizme bolesti i prevenciju. Takođe, pružene su informacije o oblicima tretmana ove bolesti koji su na raspolaganju u Crnoj Gori.
Posjeta : 1616