0
Do sada neviđeni medicinski poduhvat
Ženi će transplatirati - penis!

    Do sada neviđeni medicinski poduhvat - transplantacija muškog polnog organa ženskoj osobi uskoro će biti izveden u Srbiji na čelu sa profesorom dr Miroslavom Đorđevićem, svjetski priznatim hirurgom u oblasti transrodne medicine i urologom na Dječijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.

Do sada su u svijetu urađene četiri transplantacije ove vrste, dvije u Južnoj Africi i dvije u Americi, ali su u pitanju bili muškarci koji su izgubili dijelove polnog organa.
Profesor Đorđević će prvi u svijetu ženi koja je transrodni muškarac transplantirati muški polni organ.
- Ta četiri pacijenta su imala neke dijelove penisa i onda je transplantirano ono što nedostaje. To je u neku ruku lakše zato što već imaju neku bazu. Sada imamo ženu kao kandidata koja je dala sve potrebne saglasnosti za transplantaciju - kaže prof. dr Đorđević i dodaje da im je ostalo još završavanje papirologije u vezi sa etičkim i sociološkim problemima, nakon čega slijedi dobijanje muškog polnog organa od donora.
Pacijent je već dugo u pripremama za samu transplantaciju, a operacija će trajati cijeli dan.
- Očekujem da će operacija trajati minimum 20 sati. To je vrlo kompleksna stvar, mora se povezati mnoštvo najsitnijih krvnih sudova i nerava, da bi za početak, muški polni organ opstao, a zatim i funkcionisao nakon toga - objašnjava prof. Đorđević.
Glavni problem će, kako kaže, biti moguće komplikacije pri samom procesu transplantacije, ali i kako osobu koja je potpuno zdrava staviti na tešku imunosupresivnu terapiju koja je neophodna jer sprječava odbacivanje transplantiranog organa.
Poznato je da bi transplantacija trebalo da bude obavljena do kraja godine i da će organ biti od donora mlađeg od 70 godina.
Posjeta : 1566