0
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 06.06.17 do 05.09.17
Na anketno pitanje: Gdje ćete na ljetovanje? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 7
Koji su odgovorili ovako

     more - 57.14%

        
     planina - 0.00%

        
     selo - 14.29%

        
     inostranstvo - 14.29%

        
     nigdje - 14.29%

        Posjeta : 1822