2
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 10.03.17 do 27.03.17
Na anketno pitanje: Kako će "hrabri sokoli" igrati sa Polljskom? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 3
Koji su odgovorili ovako

     1 - 33.33%

        
     X - 66.67%

        
     2 - 0.00%

        Posjeta : 2000