2
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 15.07.16 do 21.08.16
Na anketno pitanje: Koliko će sportisti Crne Gore osvojiti medalja na OI? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 4
Koji su odgovorili ovako

     ostaće bez medalje - 50.00%

        
     najmanje jednu - 25.00%

        
     tri ili više - 25.00%

        Posjeta : 1994