1
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 07.06.16 do 11.07.16
Na anketno pitanje: Ko će pobijediti na EP u fudbalu? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 6
Koji su odgovorili ovako

     Francuska - 33.33%

        
     Španija - 50.00%

        
     Njemačka - 16.67%

        
     Engleska - 0.00%

        
     biće iznenađenje! - 0.00%

        Posjeta : 1991