1
Otvoren ženski paviljon u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori
Korisnicima obezbjeđena - puna zaštita!

    - Iskazujem poštovanje javnoj ustanovi za resocijalizaciju i rehabilitaciju zavisnika psihoaktivnih supstanci. Poštovanje Glavnom gradu, državnim organima koji su bili uključeni u ovaj projekat, Evropskoj komisiji, nevladinom sektoru i kancelarijama koje su pomogle sa lokalnog nivoa da se osmisli izgradnja ovog paviljona. Time se zatvara jedan vrlo važan projekat za obezbjeđenje svih korisnika usluga ovog centra, koji ima za cilj sa jedne strane resocijalizaciju, a sa druge reintegraciju lica koja su korisnici i zavisnici od psihoaktivnih suptanci. Završavamo jednu infrastrukturu koja je važan dio u borbi protiv narkomanije. Između ostalog prisustan sam ovdje kao predsjednik Savjeta koji se bavi borbom protiv narkomanije i procesima resocijalizacije i reintegracije. Ispunjen sam posebnim zadovoljstvom da smo na najvišem nivou, sa najvećim opsegom korisnika onih koji će ekspertski raditi na ovom problemu, obezbijedili da imamo punu zaštitu i u fazi kada se vrši resocijalizacija i reintegracija. Punu uslugu države i društva za korisnike koje želimo da ih bude što manje, a sa procesima njihove resocijalizacije i reintegracije koji treba da budu na što većem nivou - naglasio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na otvaranju ženskog paviljona u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori.

- Veoma me raduje da je Evropska komisija prepoznala da treba finansirati ovaj projekat, da je dala značajna sredstva, a administracija Glavnog grada takođe svoje učešće. Država je kroz svoja ministarstva učestvovala u onome što je Savjet, na čijem sam čelu, predlagao da imamo odvojene paviljone i da se u okviru postojećeg paviljona muškaraca ne pravi prošireni prostor, nego da se radi poseban paviljon koji će obezbijediti dobar tretman žena. Zahvalnost svima koji su na bilo koji način učestvovali u izgradnji jednog objekta koji sada daje javnu ustanovu, koja je regionalno sigurno najprepoznatljivija i najvrednija i pokazuje brigu crnogorskog društva i države o tome da se pomogne licima koja su zavisnici od droga i koja treba da se oporave - dodao je Vujanović.
Posjeta : 2346