1
Uspješno realizovan projekat „Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika u Crnoj Gori“
Otvaranje ženskog paviljona - 17.!

          - Dvogodišnji projekat „Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika u Crnoj Gori“, koji je finansirala Evropska komisija uz kofinansiranje Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, uspješno je realizovan i ženski paviljon u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci biće otvoren 17. decembra. Za njegovu izgradnju bilo je predviđeno 482.000 eura, a izgrađen je za 471.000 eura. Kapacitet objekta je za 16 klijentkinja - saopšteno je na današnjoj press konferenciji u KIC "Budo Tomović".

Rezultate dvogodišnjeg projekta predstavili su menadžer projekta Vladimir Rajčić, predstavnik izvođača radova Joko Blagojević (izvršni direktor IGP „Fidija“), te predstavnik partnerske NVO „4 Life“ Saša Mijović (izvršni direktor).
Rezultati ovog projekta ne ogledaju se samo u izgradnji ženskog paviljona, već i u mnogim drugim autputima koje smo iz njega dobili, a to je prije svega jačanje administrativnih kapaciteta lokalne samouprave u dijelu vođenja evropskih projekata, kao i jačanje saradnje između lokalne samoupravu i nevladinih organizacija.
Takođe, jedan od partnera u projektu, NVO “4 life”, kao dio projektnih aktivnosti izradila je dvije studije jednu na početku realizacije projekta i drugu na kraju, kojim je predstavljeno stanje u oblasti problema bolesti zavisnosti u Crnoj Gori.
Učesnici press konferencije istakli su i značaj pomoći koju je u realizaciji projekta pružila Kancerja za tehničku podršku sprovođenja IPA projekata, na čijem se čelu nalazi gospodin Fabio Drago.
Posjeta : 2397