0
Program smanjena štete "Juventasa" na podizanju kvaliteta života korisnika droga
Očistili "leglo" - igala i špriceva!

    Odmah po saznanju da se u napuštenoj zgradi, u kojoj su ranije bile smještene kancelarije firme "Ateks" nalazi veća količina korišćenog pribora za injektiranje - igala, špriceva i kuvala - tim Programa smanjenja štete "Juventasa", kao nastavak visegodisnje prakse ovakvog doprinosa lokalnoj zajednici sproveo je akciju čišćenja ovog "legla" pribora koji koriste korisnici psihoaktivnih supstanci.

- Zapošljeni Juventasa su očistili napuštenu zgradu, a odmah po saznanju da se na pomenutoj lokaciji nalazi veća količina korišćenog pribora za injektiranje: igala, špriceva i kuvala - istaknuto je u saopštenju koje potpisuje programska direktorica "Juventas"
Programa smanjenja štete Tijana Zegura.
   Napuštena zgrada, u kojoj su ranije bile smještene kancelarije firme Ateks, nalazi se u području šireg centra Glavnog grada, odnosno na 978 koraka od Trga Republike u Podgorici. Terenski radnici Juventasa su tokom sedmice zamoljeni od građana da provjere pomenutu lokaciju što su odmah i učinili. Kada su ustanovili da je lokacija korišćenja za odlaganje pribora za injektiranje korisnika droga odlučili su da se akcija čišćenja organizuje odmah, a u skladu sa praksom koju Juventas sprovodi već duži niz godina.
Program smanjena štete Juventasa, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života korisnika droga, organizuje periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, a kao doprinos u borbi protiv narkomanije. Program je namijenjen zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, njihovim porodicama i posebno njihovoj djeci. Pored programa zamjene sterilnog pribora za injektiranje, gdje zavisnici donose iskorišćeni pribor za koji dobijaju sterilni, u dnevnom centru mogu dobiti i mnogobrojne servise: individualno i porodično savjetovanje sa psihologom; individualno, porodično i grupno savjetovanje sa psihijatrom, ljekarem ili socijalnim radnikom, te terenskim radnicima Juventasa.
Dnevni centar služi i kao referentna tačka, odnosno poveznica između osoba koje imaju istoriju bolesti zavisnosti i ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, pa smo tako ostvarili izuzetnu saradnju sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Metadonskim supstitucionim programom pri Domu zdravlje Podgorica i Klinkom za infektivne bolesti pri Kliničkom centru Crne Gore. U toku 2012. godine naš centar je posjetilo 614 klijenata- 578 muškaraca i 36 žena, od kojih je 34% upućeno na ustanove liječenja, dok je 47% upućeno u organizaciju Anonimnih narkomana Crne Gore. U istom period je na uništenje odnešeno približno 9000 korišćenih igala i 9000 korišćenih špriceva (20 kutija koje se koriste u ovu namjenu).
Projekat Otvorena vrata, kao program smanjenja štete je dio projekta Podrška sprovođenju Nacionalne AIDS strategije, Vlade Crne Gore, pa su kao takvi finansirani od strane Globalnog fonda za tuberkulozu, AIDS I malariju, a preko kancelarije UNDP u Crnoj Gori. Projekat Korak naprijed, čiji su glavni ciljevi prevencija širenja infekcije virusom hepatitis C i prevencija smrti usljed predoziranja kod zavisnika je finansiran kroz konkurs Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću.
Terenski radnici Juventasa su u današnjoj akciji sakupili 1 specijalizovanu kutiju (oko 900 igala i špriceva) kontaminiranog pribora koja će biti odnijeta na uništenje u Klinički centar Crne Gore, sa kojim imamo dogovor o uništavanju ove vrste otpada.
Ukoliko vremenski uslovi dozvole, Juventas će naredne sedmice očistiti još 3 lokacije u gradu, pa ovom prilikom molimo sve građane da nas obavijeste o eventualnom problemu sa odbačenim iglama i špricevima, kako bi na vrijeme izašli na teren, a osobe obučene za ovu vrstu posla sakupile pribor.
Građani nas mogu kontaktirati putem telefona 067 350 264 i 067 350 364, te poslati mail na juventas@t-com.me

Posjeta : 2529