0
''Pure Honey''
Kim pravi - novi parfem!

    Starleta Kim Karda歩jan u septembru 鎒 na tr瀒歵e izbaciti svoj 歟sti po redu parfem pod nazivom 创Pure Honey创, prenosi sajt 创WWD创.

Karda歩janova je rekla da parfem koji sadr瀒 sirovo divlje sa鎒 i mirisne note ru瀍 创predstavlja 鑙stu 瀍nstvenost创, opisuju鎖 ga kao 创veom topao创.
- Bila sam upu鎒na u 鑙tav proces rada od po鑕tka do kraja - od dizajna bo鑙ce do kampanje. Imala sam ideju da parfem sadr瀒 mirisne note meda tako da sam se malo odmakla od samo cvijetnih nota - rekla je Karda歩janova koja o鑕kuje prvo dijete sa svojim de鑛om, reperom Kanjeom Vestom.
Cijena parfema iznosi 55 dolara za bo鑙cu od 50 mililitara, a bo鑙ca od 100 mililitara ko歵a鎒 68 dolara.




Posjeta : 1624