1
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, na Kakarickoj gori obilježava četiri godine uspješnog rada
Drogu pobjeđuje - iskrena želja!

    - Brojni primjeri klijenata koji su boravili u ovoj ustanovi, a danas su korisni građani našeg društva, svjedoče da se bolest zavisnosti, iako veoma specifična, hronična, progresivna i recidivirajuća bolest, može uspješno prevazići, uz najvažniji uslov - iskrenu želju za oporavkom - saopštila je, povodom četiri godine uspješnog rada, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori u kojoj je tretman prošlo 130 osoba.
Povodom ovog značajnog događaja, 18. septembra biće održana projekcija dokumentarnog filma „Kakaricka bb“ u režiji mladog umjetnika Todora Gogića, a nakon toga, muzičko veče prirediće "Perper".

Suočavajući se sa jednom od najvećih pošasti današnjice, posebno među mladim ljudima, Glavni grad je inicirao i 2008. godine izgradio i opremio savremeni objekat za potrebe ustanove, specijalizovane za tretman bolesti zavisnosti. Za izgradnju ovog objekta, prvog ovakve vrste u Crnoj Gori, utrošeno je oko dva i po miliona eura.
Rad ustanove baziran je na najsavremenijim standardima i iskustvima u ovoj oblasti. Za sprovođenje stručnog programa, koji se pokazao kao jedan od najuspješnijih u svijetu, zadužen je tim stručnjaka iz različitih oblasti - psihijatrije, specijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, sporta i fizičke kulture i radno-okupacione terapije.
Tokom četvorogodišnjeg rada ova ustanova uspostavila je kvalitetne odnose saradnje sa državnim institucijama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kao i sa velikim brojem nevladinih organizacija angažovanih u borbi protiv narkomanije i njenih posledica.
Svake godine Glavni grad izdvaja značajna sredstva za funkcionisanje ove ustanove. Samo u ovoj godini usmjeriće oko pola miliona eura iz gradskog budžeta. Zbog sve izraženije potrebe, trenutno je aktuelno nastojanje Glavnog grada da, u saradnji sa nadležnim državnim organima, stvori uslove za proširenje kapaciteta kako bi se i ženskoj populaciji omogućio tretman protiv bolesti zavisnosti.





Posjeta : 2388