2
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga
"Buba-mara" pomaže - put ka "slobodi"!

    - Glavni cilj ove manifestacije nije rezultat i težnja da se bude najbolji, već oporavak u zdravstvenom smislu, kao i resocijalizacija i usmjeravanje zavisnika u zdrave životne tokove iz kojih su oni dugo vremena bili isključeni, imajući u vidu težinu bolesti zavisnosti - napominju u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, na Kakarickoj gori koja će 26. jun, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga obilježiti turnirom između klijenata i amaterskih sportskih ekipa u fudbalu.

Među ekipama su fudbaleri KAP, Pošte Crne Gore, kao i udruženje za samopomoć zavisnicima koji uspješno apstiniraju dugi niz godina.
- Druženje kroz sport i sportska nadmetanja u kojima oni aktivno učestvuju ima pozitivan uticaj u cjelokupnom oporavku svakog klijenta pojedinačno. Na ovaj način im se pruža čvrsta podrška da istraju na ovom, ni malo lakom putu ka “slobodi” - ukazuju u ovoj javnoj ustanovi.
Posjeta : 2446