0
Eksperiment američkih naučnika
Razvili vakcinu - protiv kokaina!

    Američki naučnici razvili su vakcinu protiv kokaina koja bi zavisnicima mogla da pruži još jedan način odvikavanja od te droge.


Vakcina spriječava kokain da dopre do centara u mozgu u kojima bi izazvala biohemijsku reakciju, a samim tim izostaje i osjećaj zadovoljstva nakon uzimanja droge.
- Sastavljena je od proteina iz bezopasnog virusa prehlade i jednog molekula koja imitira kokain - ova vakcina onemogućava da droga stigne do centara u mozgu koji su odgovorni za osećaj udobnosti - kaže dr Ronald Kristal sa Odsjeka za genetiku i medicinu Medicinskog fakulteta „Vil Kornel” u Njujorku.
- Naš imunitet reaguje vrlo brzo i vrlo energično protiv virusa, a virus prehlade je u vrhu te kategorije. Dakle, uzeli smo jedan adenovirus, razdvojili ga na dijelove i na te čestice pričvrstili molekule kokaina - dodaje Kristal.
Kristal je bio šef istraživačkog tima tokom sprovođenja eksperimenta koji je pordazumevao vakcinisanje miševa, kojima je potom ubrizgavan kokain.
- Davali smo miševima kokain jednom nedjeljno. Recimo kao da neko ide jednom nedjeljno u provod i uzima kokain. Miševima nije bilo ništa prve nedelje, druge, treće... Ubrizgavan im je kokain, a oni su sjedjeli kao da smo im davali vodu - objašnjava Kristal reakciju miševa na vakcinu.
U eksperimentima sa miševima vakcina je bila djelotvorna tokom 12 nedjelja.
Trenutno je još najmanje jedna vakcina protiv kokainske zavisnosti u fazi kliničkih ispitivanja, ali studije za sada pokazuju da je njena efikasnost oko 40 odsto.
Kristal kaže da je njegova vakcina vrlo efikasna kod miševa zato što je udružena sa dijelom virusa prehlade na koji je tijelo naviknuto.
Posjeta : 1827