3
Na koordinaciji ekonomskih resora Vlade premijer formirao radnu grupu za pripremu predloga novog paketa mjera podrške crnogorskim privrednim društvima
Cilj je - pomoći privredi i preduzetnicima!

       - Državni organi i crnogorski zdravstveni sistem do sada uspješno su se suprotstavili pandemiji koronavrusa, spašavanje zdravlja i životâ građana i dalje prioritet, ali da je potrebno već sada pokrenuti procese koji će odgovoriti na ekonomski aspekt pandemije - konstatovano je na koordinaciji ekonomskih resora Vlade, a premijer Duško Marković formirao je radnu grupu za pripremu predloga novog paketa mjera podrške crnogorskim privrednim društvima, preduzetnicima i građanima u suočavanju sa posljedicama pandemije koronavirusa. Cilj mjera je da se obezbijedi pomoć privredi i preduzetnicima da sačuvaju resurse, zaposlene i djelatnost.
Cilj mjera je da se obezbijedi pomoć privredi i preduzetnicima da sačuvaju resurse, zaposlene i djelatnost.

Zaključeno je da predlozi Radne grupe budu formulisani u roku od 5-7 dana i da prije nego što ih Vlada usvoji budu sagledani u dijalogu sa socijalnim partnerima u skladu sa strateškom politikom Vlade da sve ekonomske politike usaglašava kroz partnerski dijalog.
U radu koordinacije učestvovali su i predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić i predsjednik Upravnog odbora Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević.
Posjeta : 238