2
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na "Premijerskom satu"
Kampovi za migrante - političke manipulacije!

- To nije tačno, to je manipulacija. Niti sam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime Evropske unije - naglasio je, odgovarajući na poslaničko pitanje Milana Kneževića - da će Crna Gora graditi kampove za više hiljada ilegalnih migranata - na "Premijerskom satu" predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, dodavši da su mu stabilnost države Crne Gore i bezbjednost njenih građana u prvom planu, i da smo sistemski i institucionalno sposobni da to obezbijedimo.

Premijer je poručio da Vlada i država Crna Gora rade na svim poljima, kako bi bolje regulisali migracijske procese, a naročito u smislu kontrolisanog ulaska na teritoriju države, usljed primijećenog trenda povećanja ilegalnih migranata iz Grčke preko Albanije u Crnu Goru.
- Vlada postupa na osnovu odgovornosti, prije svega, za sigurnost zemlje i bezbjednost naših građana. Odgovorno je da preduzmemo mjere kako bismo bili spremni za prihvat povećanog broja migranata, poučeni i iskustvom drugih nakon velikog talasa koji se desio 2015. godine“, istakao je Premijer, podsjetivši da je tada usvojen poseban Plan djelovanja i formiran Operativni tim koji je stavljen u funkciju, što potvrđuje opredjeljenje Vlade da se aktivnosti na suzbijanju ilegalnih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala tretiraju kao prioriteti. Naveo je i da su donešenim zakonima prava azilanata u Crnoj Gori u potpunosti usklađena sa evropskim i međunarodnim standardima.
- Crna Gora ima humanitarnu tradiciju pružanja utočišta žrtvama koje su se javile kao posljedica ratova i stradanja. Uvažavajući upravo činjenicu da su migranti jedna od najranjivijih kategorija, svako društvo ima odgovornost da im pruži dostojanstvene uslove prihvata i to je politika ove Vlade“, rekao je premijer i objasnio da je, u tom smislu, planiran i projekat sanacije granične karaule iz vremena SFRJ, sa ciljem povećanja kapaciteta za prihvat i smještaj ovih lica, kao jedan od instrumenata za odgovor na moguće migracijske izazove u budućnosti.
- Dakle, poštovani građani, u Crnoj Gori nema kampova za migrante. To su političke manipulacije. Crna Gora će sa migrantima, ako ih bude baviti u skladu sa svojim ustavnim i demokratskim principima zasnovanim na zakonu, na principima solidarnosti. Samo takva Crna Gora ima perspektivu i budućnost - zaključio je predsjednik Marković.
Posjeta : 133