2
U Kliničkom centru Crne Gore pušten u rad linearni akcelerator vrijedan 2,6 miliona eura
Pacijentima zaštita - savremenog centra!

- Vlada je svakodnevno posvećena politikama koje treba da obezbijede da zdravstvena zaštita naših pacijenata bude na nivou zaštite koja se pruža građanima razvijenih evropskih država. Naš cilj je da građani u Crnoj Gori dobiju zaštitu po mjeri savremenih zdravstvenih centara - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, puštajući u rad novi linearni akcelerator vrijedan 2,6 miliona eura u Kliničkom centru Crne Gore.

Ističući da će novi akcelerator unaprijediti liječenje pacijenata kojima je neophodna radioterapija, predsjednik Marković je rekao da je dobio uvjeravanja da će uz ovaj savremeni aparat i postojeći iz 2010. godine, najosjetljivijoj kategoriji pacijenata liječenje biti obezbijeđeno u roku do 30 dana: „To je nivo zdravstvene usluge koje bi poželjele mnoge zemlje u regionu i šire“.
Premijer je naveo da su liste čekanja za radijacijsku terapiju najkraće u regionu, ali da podatak da u Crnoj Gori svake godine od malignih bolesti oboli oko tri hiljade stanovnika, tjera na još snažniju akciju.
- Zato koristim priliku da najavim da je Vlada planirala nabavku još jednog linearnog akceleratora već u narednoj godini. Takođe podsjećam da smo samo prošle godine za nabavku medicinske opreme izdvojili oko 12 miliona eura, od čega je za Klinički centar opredijeljeno gotovo sedam miliona - istakao je Marković.
Uz podsjećanje da je u prethodnih osam godina, država obezbijedila da se 48 hiljada građana liječi u inostranstvu za šta je izdvojeno 76,5 miliona eura, Predsjednik je naglasio da smo odlučni da jačanjem kadrovskih i prostornih kapaciteta sve manji broj građana svoje liječenje obavlja van Crne Gore.
- To je izraz ogromne odgovornosti prema našim građanima ali istovremeno obaveza da stvari preokrenemo u korist naših zdravstvenih ustanova i boljeg standarda ljekara i zaposlenih u njima. Jer naši ljekari to jednako uspješno mogu obavljati i u Crnoj Gori samo treba da im obezbijedimo odgovarajuće uslove - naveo je premijer i dodao da je u ovoj godini, u odnosu na pokazatelje sa početka decenije, skoro prepolovljen broj pacijenata koji su upućivani u inostranstvo.
Konstatujući da je zdravstveni sistem sazrijevao sa državom, predsjednik Marković je istakao da mu je zadovoljstvo da danas bude sa onima koji imaju priliku da svakodnevno čuvaju i doprinose zdravlju svakog pojedinca, što je od neprocjenjive vrijednosti.
- U borbi sa pošastima malignih bolesti, zbog koje smo i danas zbili redove na ovoj Klinici, nema tehnologije koja može nadomjestiti čovjeka. Upravo zato su vaša profesionalna etika i znanje ono što daje kredibilitet zdravstvenom sistemu u cjelini - rekao je predsjednik.
Dalje usavršavanje i ulaganje u kadrovske kapacitete, istakao je on, mora ostati imperativ za Ministarstvo zdravlja. Podsjetio je da je Vlada u protekle dvije godine obezbijedila novac za 150 novih specijalizacija i 20 subspecijalizacija, a da je paralelno povećan broj ljekara na 1000 stanovnika na 3,3 u 2018. godini, u odnosu na 3,4 prosječno u EU.
- Dakle, snaženje unutrašnjih kapaciteta zdravstvenog sistema omogućiće nam da sredstva namijenjena za liječenje građana u inostranstvu preusmjerimo na poboljšanje standarda zaposlenih kroz povećanje zarada i uslova rada. A već početkom 2019. godine oko 160 vaših kolega i njihovih porodica riješiće svoje stambene potrebe - kazao je predsjednik Marković.
Sigurno je da će sve što smo uradili biti uvod za još kvalitetniji i bolji zdravstveni sistem u službi građana.
Posjeta : 138