0
Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.
Odbijen prijedlog - za odvajanje postupka!

       - Odbija se prijedlog Glavnog specijalnog tužioca kao neosnovan da se razdvoji postupak u odnosu na Milić Branku, jer ovo vijeće nalazi da imajući u vidu fazu postupka i da je izvedena većina dokaza nije cjelishodno razdvojiti postupak u odnosu na optuženu Milić Branku i nema realnih i objektivnih razloga za takvu odluku - saopštila je Suzana Mugoša, predsjednica sudskog vijeća u predmetu pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.
Kako nijesu bile ispunjene procesne pretpostavke, ona je nastavak glavnog pretresa zakazala za sjutra.


Posjeta : 124