0
"Prava Crna Gora" o kaznama za neustajanja na himnu Crne Gore
Kažnjavanje neustavno - i diskriminatorsko!

- Ukoliko bi bile usvojene predložene izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, direktno bi prekršile Ustav Crne Gore i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i to ne samo u garantovanom polju slobode izražavanja, koja je prioritet i suština demokratskog društva već i u domenu zabrane diskriminacije, imajući u vidu lica sa invaliditetom ili lica koja su na drugi način, u trenutku intoniranja himne, fizički onemogućena da stoje - zaključuje advokatski tim "Prave Crne Gore" povodom Prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima.

Predlogom izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore koji je utvrdila Vlada uvodi se obaveza da se stoji tokom intoniranja državne himne, a takođe i kazna u iznosu od 300 do 2000 € za fizičko lice koje ne bude poštovalo ovu obavezu, a sve u cilju zaštite ugleda himne i države Crne Gore.
Zaštita ugleda države Crne Gore predvidjena je Krivičnim zakonikom, gdje je u članu 198 propisano kada postoji povreda ugleda Crne Gore: “Ko javno izloži poruzi Crnu Goru, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.” Dakle, sankcionisane su djelatnosti kojima se povređuje ugled Crne Gore, kao što su razni oblici omalovažavanja, ismijavanja, ponižavanja i sličnih radnji. Povreda ugleda Crne Gore postojala bi koliko neko, prilikom intoniranja himne, nedoličnim ponašanjem pokazao omalovažavanje ili nipodaštavanje prema himni. Neustajanje prilikom intoniranja himne ne predstavlja povredu ugleda Crne Gore po ovom članu i zakonu koji štiti ugled Crne Gore, jer da je neustajanje prilikom intoniranja himne nepoštovanje ugleda Crne Gore bilo bi sankcionisano ovim zakonom.
Ustajanje ili neustajanje prilikom intorinanja himne spada u domen slobode izražavanja koja je garantovana Ustavom Crne Gore, i to članom 47, po kom “svako ima pravo na slobodu izražavanja govorom, pisanom riječju, slikom ili na drugi način.” Predviđenim zakonskim rješenjem krši se Ustavno pravo građanina Crne Gore da prema himni nešto osjeća ili ne osjeća, što je direktni napad na slobodu izražavanja garantovanu Ustavom.
Pravo na slobodu izražavanja garantovano je i članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, a opseg zaštite koju pruža član 10 u cilju što potpunijeg ostvarivanja ovog prava obuhvata čak i informacije ili ideje koje mogu biti uvredljive po druge ljude, a sve u cilju ostvarenja tolerancije, raznolikosti mišljenja i širokoumnosti, ukoliko se time ne ostvaruje govor mržnje.
Posjeta : 154