0
Četvrti Internacionalni sajam knjiga Podgorica 2018. otvoren u "Capital plazzi"
Na štandovima - različitost i slobodne misli!

    - Kako je cilj Sajma afirmacija crnogorskog izdavačkog sektora i prezentacija savremenih inostranih stvaralaca crnogorskoj publici, želim da ova manfiestacija postane zaštitni znak kulture Grada, kao mjesto susreta različitosti i mjesto odbrane slobodne misli u formi pisane riječi - zaključio je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković na otvaranju 4. Internacionalnog sajma knjiga Podgorica 2018. na kojem će se do 6. u "Capital plazzi" predstaviti 60 izdavača i više od 100 autora.

- Početak i razvoj ovakvih i sličnih manifestacija nije moguće razumjeti bez poznavanja društveno-istorijskog kulturnog i političkog konteksta trenutka u kome nastaju. S tim u vezi želim posebno staći doprinos Sajma prezentaciji savremenog crnogorskog stvaralaštva pritom imajući u vidu značaj funkcije jezika u procesu konstituisanja nacionalnog identiteta. Posebno me raduje što je u velikoj mjeri ovogodišnji sajam usmjeren na književnst za đecu i omladinu. Osim što mjereno umjetničkom vrijednošću i snagom poetskog i proznog izraza, ta vrsta književnog stvaralaštva ni po čemu ne zaostaje za drugim literarnim žanrovima, naša je društvena obaveza da vodeci računa kako o etičkom principu, tako i o estetskoj potrebi, afirmišemo značaj umjetnosti namijenjene upravo ovom uzrastu - istakao je Vuković.
- Internacionalni sajam knjiga u Podgorici, već četvrtu godinu zaredom, ubjedljivo demantuje onaj pesimizam koji se tako često zna pojaviti u raspravama o značaju knjige u vremenu digitalnih modifikacija klasične forme teksta. Ipak, i današnji čovjek, a siguran sam da će tako biti i u budućnosti, ukazuje nesmanjeno povjerenje knjizi, što nas navodi na zaključak da knjiga jeste civilizacijsko dostignuće u kome su forma i sadržaj našli onaj sklad koji se čovjeku i dalje čini najpouzdanijim kada god poželi da proširi svoje intelektualne i imaginativne obzore. Da je tako potvrđuje broj izdavača i mnoštvo naslova na ovom sajmu u čijem ambijentu sve one priče o kraju njige, krizi autorstva i izdavaštva, djeluju kao prekonstruisane teorijske spekulacije koje kao da baš i nisu u dosluhu sa stvarnošću. Posebno nas raduje što je u ovogodišnjim programima Internacionalnog sajma knjiga težište stavljeno na književnost za djecu, jer je od posebne važnosti da se među najmlađima razvija ljubav prema knjizi i prema čitanju. Kada se to postigne u jednom društvu, onda se svi izazovi koje knjizi nameće novo doba lakše i rješavaju - napomenuo je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.
Državni sekretar Ministarstva prosvjete Aleksandar Mitrović istakao je da se sa oko 60 izlagača i više od 100 autora Sajam se polako ucrtava u kulturnu mapu Grada, te da Ministarstvo prosvjete sa svoje strane uvijek daje podršku svim aktivnostima za koje ocijeni da ozbiljno doprinose stvaranju zdrave atmosfere grada u kojoj naši mladi imaju veliki izbor kulturnih i edukativnih sadržaja. On je dodao da iskreno vjeruje da su manifestacije ovog tipa direktan zalog za našu budućnost.
- Nakon 4 godine radna na organiozovanju ove manifestacije imamo i potvrdu kvaliteta i prosto smo u prilici da se skupa baveći se ovim temama, kao što su teme statusa književnosti za djecu i omladinu na pravi način odredimo prema knjizi i da pošaljemo poruku sa ovog mjesta da knjiga jeste ono što treba da preživi informatičku eru i nalet onoga što će donijeti vještačka inteligencija - naglasio je umjetnički direktor sajma doc. dr Vladimir Vojinović.
Posjeta : 174