0
Vlada Crne Gore razmotrila Molbu Republike Italije
Crna Gora prihvata - pet migranata!

- Vlada Crne Gore razmotrila je Molbu Republike Italije za prihvat migranata sa broda Dićoto (Diciotto) u Kataniji i izrazila spremnost da Crna Gora, uvažavajući principe humanosti i solidarnosti sa ljudima u nevolji kao tradicionalne vrijednosti crnogorskog društva potvrđene mnogo puta u našoj istoriji, prihvati do pet migranata.


Posjeta : 162