0
Saradnja Uprave policije i LGBTIQ zajednice u kontinuitetu kvalitetna
Za deceniju - izgradili povjerenje!

       - Saradnja Uprave policije MUP i LGBTIQ zajednice u kontinuitetu je profesionalna i kvalitetna, te da je posljednju deceniju, koliko saradnja traje, znatno unaprijeđena izgradnjom povjerenja i dodatnom senzibilizacijom policijskih službenika koji rade na zaštiti prava i sloboda pripadnika ove zajednice - ocijenjeno je na sastanku direktora Uprave policije Veselina Veljovića i njegovih saradnika sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom prava LGBTIQ zajednice.

Veljović je izrazio podršku Uprave policije aktivnostima koje predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBTIQ zajednice sprovode, a koje se odnose ne samo na slučajeve procesuiranja nasilja nad LGBTIQ osobama već i na obuke, seminare i studijske posjete koje su namijenjene policijskim službenicima a kojima se unaprjeđuju znanja i stiču iskustva u radu u ovoj oblasti.
Ocijenjeno je i da je saradnja policije i LGBTIQ zajednice bila profesionalna i kvalitetna i kada su u pitanju organizacije povorki ponosa održanih prethodnih godina, te da će se sa takvom saradnjom nastaviti.
Direktor je podsjetio da je zalaganje crnogorske policije na zaštiti LGBTIQ prava odmah na početku saradnje, prije skoro deset godina, prepoznato od strane relevatnih međunarodnih organizacija i mreža koje se bave zaštitom prava LGBTIQ osoba, tako da je Uprava policije bila prva policijska organizacija ikada koja je dobila nagradu „Prijatelj pravde – nagrada za 2011. godinu“, koju dodjeljuje Konferencija „Pravda na Balkanu – jednakost za seksualne manjine“. Nagrada se inače dodjeljuje licu koje nije pripadnik LGBTIQ zajednice ili instituciji koja je posebno posvećena zaštiti i ostvarivanju prava seksualnih manjina.
Kao važnim ocijenjeno je i to što u svim centrima bezbjednosti postoje LGBTIQ kontakt policijski službenici, koji su zaduženi za saradnju i kontakt sa pripadnicima LGBTIQ zajednice i kojima se LGBTIQ osobe mogu obratiti kad god postoji potreba da se posavjetuju sa policijom ili prijave bilo kakav vid uznemiravanja i nasilja.
Direktor je važnim ocijenio i aktivno učešće predstavnika Uprave policije u izradi Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za period od 2013. do 2018. godine i u ispunjavanju obaveza iz akcionih planova za Strategiju, kao i to što Uprava policije i sada ima predstavnika u Radnoj grupi koju čine predstavnici državnih organa i nevladinog sektora a koja je zadužena za izradu nove Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za narednih pet godina.
Na sastanku je zaključeno da je Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije, sastavljen od predstavnika Uprave policije i MUP i članova nevladinih organizacija, a čiji je mandat istekao ove godine, imao značajnu ulogu u rješavanju aktuelnih pitanja koja opterećuju LGBTIQ zajednicu a koja su u nadležnosti policije. Dogovoreno je da se Tim ponovo oformi i da se u komunikaciji članova ovog Tima dogovore dalje aktivnosti u cilju daljeg unaprjeđenja saradnje.
Naglašeno je da će policija i dalje preduzimati aktivnosti na zaštiti pripadnika LGBTIQ zajednice u svim prijavljenim slučajevima nasilja, te da će osim toga Uprava policije sagledati pojedinačno i slučajeve govora mržnje i odnositi se prema ovim pitanjima u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.
Direktor Veljović je zaključio na kraju da će predstavnici LGBTIQ zajednice u policiji imati pouzdanog i profesionalnog partnera u rješavanju svih pitanja koja se tiču policijskog rada i postupanja.
Sastanku su ispred Uprave policije prisustvovali i pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor policije opšte nadležnosti Nikola Janjušević i portparol Uprave policije Tamara Pavićević, dok su ispred nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom prava LGBTIQ zajednice sastanku prisustvovali Bojana Jokić iz LGBT Foruma Progres, Džon Barac iz LGBTIQ socijalnog centra, Jelena Čolaković iz Juventasa, Danijel Kalezić iz Queer Montenegro i Jovan Ulićević iz SPEKTRA.
Posjeta : 156