0
Vlada Crne Gore dala punu podršku implementaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020.
Prvi rezultati - početkom oktobra!

       - Vlada Crne Gore dala je punu podršku implementaciji Plana optimizacije. Trenutno se odvija proces prikupljanja podataka, kao i anketiranje zaposlenih zainteresovanih za odlazak iz javne uprave - prenijela je ministarka javne uprave Suzana Pribilović predstavnicima Svjetske banke sa kojima je razgovarala o reformi javne uprave sa fokusoma na mjere i tekuće aktivnosti iz Plana optimizacije 2018-2020.
Ona je istakla da se prvi podaci koji se odnose na primjenu Plana očekuju početkom oktobra, te da će pokazati koliki je broj zainteresovanih za otpremninu ili neku od aktivnih mjera zapošljavanja.

Pribilović je istakla da u narednom periodu, kroz jačanje saradnje sa Svjetskom bankom, treba raditi na osnaživanju kapaciteta za što kvalitetnije sprovođenje refome javne uprave. U tom smislu, bilo je riječi o mogućnostima kreditne podrške za implementaciju Plana optimizacije.
Ona je upoznala predstavnike Svjetske banke sa Prijedlogom posebnog programa mjera aktivne politike zapošljavanja za lica koja su proglašena tehnološkim viškom ili sporazumno napustila javnu upravu, koje mogu ići u pravcu davanja otpremnina ili podsticajnih mjera aktivnog zapošljavanja, povoljniji krediti i sl.
Pribilović je istakla da je u narednom periodu jedna od ključnih aktivnosti reorganizacija državne uprave kroz donošenje Zakona o državnoj upravi i Zakona o elektronskoj upravi. Cilj novih zakonskih rješenja je da se unaprijedi organizacija državne uprave i uskladi sa evropskim standardima, kao i da se smanje troškovi javne uprave.
Predstavnici Svjetske banke su pozdravili dosadašnje aktivnosti na implementaciji Plana optimizacije, te iskazali zainteresovanost da podrže proces kroz praćenje implementacije plana. U tom smislu, dali su više predloga u cilju bolje implementacije i praćenja procesa optimizacije, kako bi se ostvario puni efekat predloženih mjera.
Posjeta : 145