0
Potpredsjednik Vlade Crne Gore sa rukovodstvom Sindikata medija Crne Gore
Spremni da - podrže novinare!

- Vlada je spremna da, u okviru svojih nadležnosti, podrži nastojanja Sindikata medija u pravcu stvaranja boljih socijalnih i ekonomskih uslova za rad novinara u Crnoj Gori - ukazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore Zoran Pažin na sastanku sa rukovodstvom Sindikata medija Crne Gore.
Govoreći o procesu usaglašavanja kolektivnog ugovora za zaposlene u nacionalnom javnom servisu RTCG, potpredsjednik je saopštio da će Vlada ažurno ispuniti svoje obaveze u cilju što skorijeg stupanja na snagu ovog propisa, čim joj sindikat i menadžment RTCG dostave predloženi tekst ugovora.

Sagovornici su se saglasili o velikom značaju adekvatnog regulisanja radno-pravnih pitanja i unapređenja ekonomskog položaja novinara za snaženje nezavisnost i profesionalizma u crnogorskom novinarstvu.
Potpredsjednik Pažin je podržao interesovanje Sindikata medija za aktivno učešće u pripremi novih zakonskih rješenja u okviru Zakona o elektronskim medijima, čija je izrada planirana sljedeće godine. U tom smislu, saglasio se, takođe, sa stavom Sindikata da postoji značajan prostor za unapređenje položaja zaposlenih u lokalnim javnim emiterima.
Naglašena je odgovornost i riješenost države da obezbijedi najviši stepen bezbjednosti i zaštite ličnog integriteta novinara. Potpredsjednik je pozdravio, takođe, inicijativu Sindikata za organizaciju regionalne konferencije o medijima na temu bezbjednosti, uslova rada novinara i medijskog zakonodavstva.
Posjeta : 161