1
Premijer na gradilištu auto-puta i na sastanku u CRBC
Ubrzavati realizaciju - skraćivati rokove!

- Potrebno je intenzivirati napore, u dnevnoj komunikaciji ubrzavati realizaciju i gdje je moguće skraćivati rokove kao i što prije okončati rad na poodmaklim projektima snabdijevanja Autoputa električnom energijom i vodom i izrade priključka Smokovac kako bi realizacija tih projekata mogla da počne već ovog ljeta - zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika Vlade Crne Gore, kompanije CRBC kao izvođača i delegacije Monteputa, Državne komisije za reviziju i francusko-italijanskog konzorcijuma Ingerop Conseil & Ingenierie – geodata Engineering, kao nadzornog organa.

- I danas kao i ranije, imao sam priliku da se uvjerim u veoma intenzivne radove na ovom crnogorskom istorijskom građevinskom poduhvatu koji realizujemo preko kompanije CRBC i njihovih podizvođača. Već sam treći put na ovom gradilištu sa namjerom da podržim izvođača i sve napore koji idu u pravcu toga da se ovaj projekat završi u ugovorenom roku - stakao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.
Premijer je dodao da je riječ o veoma zahtijevnom i složenom građevinskom poduhvatu koji je izložen raznom vrstama rizika i uticaja, da je bilo i stradavanja radnika te da stoga treba preduzimati sve neophodne mjere na sigurnosti, a da radovi teku nesmetanom dinamikom.
- Danas na ovoj lokaciji vidimo da se radovi nastavljaju intenzivno. U ovom trenutku je angažovano na autoputu više od 3.500 radnika. Gospidin Hej [Šićang, direktor CRBC Crna Gora] mi je rekao da će do kraja mjeseca to biti i oko 4.000 radnika. Zbog toga što se popravljaju vremenski uslovi dopremiće se nove mašine i svi smo raspoloženi, svi imamo namjeru da snažno stanemo uz ovaj projekat i obezbijedimo njegov kvalitetan završetak u roku i naravno u potrebnom kvalitetu - ocijenio je crnogorski premijer.
Premijer je iskazao posebno zadovoljstvo činjenicom da je crnogorska kompanija Bemax, izvođač radova na lokaciji koju je obišao, uspjela da zadovolji najviše standarde.
Posjeta : 277