1
Osnovan plivački i vaterpolo klub
I u bazenu - “Budućnost”!

- Nema razvijenog podgoričkog sporta, bez razvijene bazične sportske infrastrukture, a upravo ovakvim potezima doprinosimo poboljšanju uslova za bavljenje sportom, pogotovu u najmlađem uzrastu. Otvaranjem ovog kluba, djeca će dobiti priliku da se uz kvalitetan trening bave sportom, a njihovi roditelji imaće mir, znajući da su im djeca na sigurnom mjestu, u pravim rukama - istakao je ministar sporta Nikola Janović na svečanosti povodom osnivanja Plivačko i vaterpolo kluba "Budućnost" Podgorica.

Odbor direktora privrednog društva “Sportski objekti” donio je Odluku o osnivanju Plivačkoi vaterpolo kluba Budućnost Podgorica, održana je i Osnivačka Skupština, na kojoj je donijet Statut, Plan i Program rada kluba u narednom periodu, te imenovan trener kluba sa licencom VPS CG.
Za predsjednika Skupštine kluba imenovan je ugledni sportski radnik elektro inženjer Ratko Stijepović.
- Plivačkom i vaterpolo klubu Budućnost, “Sportski objekti” su, u cilju razvijanja plivačkog i vaterpolo sporta u Glavnom gradu, stavili na raspolaganje svu potrebnu opremu i rekvizite, za obavljanje trenažnog procesa i takmičenja, koji u potpunosti ispunjavaju međunarodne sportske standarde - napomenuo je predsjednik Plivačko vaterpolo kluba "Budućnost" Podgorica Vesko Lekić.
- Crna Gora će od 27. maja do 1. juna 2019. godine biti domaćin 18-ih Igara malih zemalja Evrope multisportskog događaja, koji će okupiti takmičare iz evropskih zemalja. Sva plivačka takmičenja biće održana na olimpijskom bazenu u Podgorici, i to će biti još jedan podstrek za članove našeg Kluba, da uzmu aktivno učešće u pripremi i organizaciji jedne ovakve prestižne sportske manifestacije - najavio je Lekić.
Posjeta : 117