0
Povodom posljednjih događaja u Podgorici, održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost u proširenom sastavu
Na kriminal - specijalizovanim timovima!

- Bezbjednosna situacija narušena je usljed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Vijeće je zatražilo, a rukovodioci nadležnih državnih organa prihvatili formiranje zajedničkih specijalizovanih timova, sačinjenih od predstavnika Tužilaštva, Uprave policije i drugih organa, sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala, a sa konačnim ciljem obezbjeđivanja pune sigurnosti i bezbjednosti svakog građanina i njegove porodice - saopšteno je sa sinoćnje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost u proširenom sastavu održanoj povodom posljednjih događaja u Podgorici, koji su rezultirali tragičnim gubitkom života i pogoršanjem bezbjednosne situacije.

Dogovorene su stalne i koordinirane aktivnosti koje će obezbijediti snažan i sveobuhvatan odgovor Države organizovanom kriminalu.
Vijeće je dalo nalog u pravcu sagledavanja kadrovskih promjena, i organizacionog snaženja organa za sprovođenje zakona, i zadužilo Biro za operativnu koordinaciju i usklađivanje aktivnosti obavještajno-bezbjednosnog sektora da obezbijedi i prati realizaciju dogovorenih aktivnosti i utvrđenih prioriteta, na dnevnom nivou.
Posjeta : 164