0
Na za­jed­nič­koj sjed­ni­ca glav­nih od­bo­ra svih kon­sti­tu­e­na­ta "DeF" u proširenom sastavu zatražena kolektivna ostavka Vlade Crne Gore
Jedinstvena podrška - Kneževiću i Bojaniću!

         - Crnogorska vlast ima interes da se ljudi ubijaju. To odgovara njihovom biznisu, to im odgovara da bi prerpadali i zavađali narod. Režimu odgovara da su građani zaplašeni i on istrajava na tome. Ove kozmetičke promjene, ostavka direktora policije i CB, nijesu dovoljne. Ovdje treba da bude smijenjena vlada i "DF" će donijeti odluku da vlada podnese kolektivnu ostavku i da se formira nova vlada koja će se boriti protivterorizma i kriminala i koja će pronaći model da pomirimo Crnu Goru. Režim je formirao sve klanove i manipuliše njihovim ubijanjem i to mora da se zaustavi, a ne može dok se ova vlast ne smijeni i dok se ne uspostavi vlast iza koje će stajati čitav narod. Onda ta vlast može da zaustavi ubistva, da organizuje slobodne izbore i da ovaj narod povede u neku bolju budućnost - naglasio je član Predsjedništva "DF" Andrija Mandić na zajedničkoj sjed­ni­ci glav­nih od­bo­ra svih kon­sti­tu­e­na­ta "De­mo­krat­skog fron­ta" - pod motom "Sloboda za Milana Kneževića - stop progonu "DF"
- na kojoj je aklamacijom usvojena izjava koju je pročitao Strahinja Bulajić, kojom se daje puna podrška Milanu Kneževiću - čija majka je burno pozdravljena - osuđuje progon "DF" i pozivaju građani da masovno izađu na predsjedničke izbore i glasaju za Mladena Bojanića.


Posjeta : 304