2
Vijeće za nacionalnu bezbjednost
Osuđeni pokušaji - diskreditacije institucija!

- Vijeće za nacionalnu bezbjednost osuđuje svaki pokušaj ugrožavanja i diskreditacije institucija sistema, kao i ugrožavanja autoriteta Suda i Specijalnog državnog tužilaštva sa ciljem da se sudski proces u predmetu terorizam u pokušaju izmjesti iz Suda i prenese na ulicu i u medije - saopšteno je sa današnje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost koje je dalo punu podršku pravosudnim institucijama i drugim nadležnim organima u sprovođenju zakonom utvrđenih nadležnosti.

Aktuelna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori ocijenjena je stabilnom i zadovoljavajućom, i u tom smislu Vijeće je pozdravilo aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije, koje se sprovode u okviru posebnih i ciljanih operativnih akcija na suzbijanju svih vidova organizovanog kriminala, kako na području Kotora i Primorja, tako i u drugim gradovima. To jasno ukazuje da je Država odlučna i sposobna da obezbijedi stabilnost, mir i sigurnost građana i imovine.
Zajednički je konstatovana nova dimenziju i kvalitet međuinstitucionalnog djelovanja organa za sprovođenje zakona na planu suprotstavljanja organizovanom kriminalu, posebno na liniji saradnje između Specijalnog državnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije. Takva saradnja je modalitet za dugoročno očuvanje bezbjednosti i sigurnosti Države i građana.
Posjeta : 126