0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.
Višak daju - gdje je najpotrebnije!

- Napori Vlade i Ministarstva finansija doveli su do rezultata na koje možemo biti ponosni, u državnu kasu je uloženo više novca – projekcije ukazuju na oko 90 miliona eura do kraja godine, dok je iz državne kase potrošeno manje nego u prethodnom periodu, što je stvorilo priliku da na kraju godine dodatna sredstva budu upućena tamo gdje su ona najpotrebnija - ukazao je ministar finansija Darko Radunović obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. koji je danas utvrdila Vlada Crne Gore i kojim su izvorni prihodi i ukupni planirani izdaci budžeta povećani za 9,5 miliona eura, te je planirani nivo deficita budžeta ostao nepromijenjen.
Predsjedavajući Milutin Simović, zaključujući raspravu, istakao je da Vlada rebalansom izdvaja tek deseti dio uvećanih prihoda kako bi ga državno odgovorno i domaćinski usmjerila na izmirenje već stvorenih odnosno prispjelih obaveza.

U odnosu na Zakon o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, izdaci Tekućeg budžeta uvećani su za 8,61 miliona eura, izdaci državnih fondova uvećani su za 0,89 miliona eura, dok su izdaci transakcija finansiranja i kapitalnog budžeta ostali nepromijenjeni. U predloženom zakonu, koji je upućen Skupštini na usvajanje po skraćenom postupku, sredstva su izdvojena za: Ministarstvo ekonomije – milion eura za subvencije za proizvodnju i pružanje usluga koje se odnose na subvencioniranje „ranjivih kupaca“ električne enegrije; Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 490 hiljada eura; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u iznosu od 7.117.807,03 eura, od čega 5.200.000,00 eura za plaćanje dijela dospjelih obaveza Montenegro Airlinesa prema više pružalaca usluga iz razloga da ne bi došlo do ugrožavanja operacija nacionalnog avio prevoznika i 1.917.807,03 eura za „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD i „Željezničku infrastrukturu Crne Gore“ AD na ime subvencije za obavezu javnog prevoza putnika usljed remonta pruge u Republici Srbiji, što za posljedicu ima nemogućnost servisiranja tekućih obaveza. Za potrebe Zavode za zapošljavanje izdvojen je iznos od 893.601,47 eura.
Vlada je usvojila Informaciju o Prijedlogu paketa podrške koji se odnosi na pružanje usluga Crnoj Gori od strane NATO Agencije za komunikacije i informacije (NCIA) u oblasti komunikaciono-informacionog sistema, za 2017. godinu i prihvatila Paket podrške, kojim se dokumentuje specifikacija usluga između Agencije i Crne Gore. Time se obezbjeđuje funkcionisanje i održavanje pruženih servisa NCI Agencije, kao i pitanje instalacije NATO zaštićene komunikacione mreže (NS WAN) u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu vanjskih poslova i Direkciji za zaštitu tajnih podataka.
Usvojena je i Informacija o prijedlogu Partnerskog sporazuma za sprovođenje projekta ADRION815 - Jedinica za koordinaciju podrške – Podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko - jonski region (EUSAIR) – Jedinica za koordinaciju podrške za EUSAIR, koji se finansira iz programa Interreg Adrion i prihvaćen tekst Sporazuma. U sprovođenju Strategije učestvuju Albanija, BiH, Crna Gora, Grčka, Hrvatska Italija, Slovenija i Srbija. Program transnacionalne saradnje 2014 - 2020 (ADRION) je uspostavljen radi bolje integracije zemalja članica i nečlanica Evropske unije, kao i jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, koristeći se bogatim prirodnim, kulturnim i ljudskim resursima na teritoriji Jadranskog i Jonskog basena. Jedinica za koordinaciju podrške treba da omogući jačanje institucionalnih kapaciteta ključnih zainteresovanih strana i javnih uprava država uključenih u upravljanje Strategijom. Ukupni budžet za projekat iznosi 11.501.171,00 eura, od čega se na zemlje članice EU odnosi 9.819.733,00 eura, a na zemlje korisnice IPE 1.681.438,00 eura. Po ovom osnovu Crnoj Gori je opredijeljeno 428.610,00 eura za period 2016 – 2022. godine.
Vlada je usvojila Informaciju o potrebi nabavke i obezbeđenju donatorskih sredstava za nabavku magneta MR Essenza 1.5T Tim + Dot za potrebe Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore i prihvatila Ugovor o donaciji između Udruženja privrednika Abu Dabija i JZU KCCG u iznosu od 400.000 eura. Zaključivanjem Ugovora omogućiće se nabavka dijagnostičkog magneta, čime se nastavlja stalni razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta Instituta za bolesti djece.
U cilju unapređenja bilateralnih odnosa i saradnje, usvojena je Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Meksičkih Država o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od obostranog interesa.
Vlada se upoznala Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. maja do 23. septembra 2017. godine, koji je dostavila Komisija.
Za trojke - 6 000

Na današnjoj sjednici Vlada je odlučila da porodici Marije i Dragutina Jovanović sa Cetinja, povodom rođenja troje djece, iz Tekuće budžetske rezerve uplati iznos od 6.000,00 eura.
Posjeta : 297