2
Proklijali bijeli luk
Ubija 14 vrsta - ćelija raka!

    Proklijali bijeli luk u odnosu na sirovi dokazano je pojačava antiinflamatorno, imuno-ubrzanje, kardiovaskularne zdravstvene zaštite, i ima tu sposobnost da ubije 14 vrsta ćelija raka.

Sumporom-bogato jedinjenje zvano alicin, je efikasano sredstvo protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita bez toksičnih sporednih efekata.
Prvo, hajde da raščistimo sa tim glasinama “bijeli luk je otrovan”, koje nekolicina potvrdjuje, kao i da je “seme jabuke i kajsije otrovno”, teoriju koju zastupaju oni koji šire strah.
Malo znanja je zapravo opasno kada previdite sve detalje kompletne slike. One,koji za širenje straha koriste dezinformacije, treba svi da ignorišemo. Ovde pročitajte i zašto.
Međutim, ima istine o toksičnosti bijelog luka ako kupite konvencionalno uzgajan,uvozni bijeli luk. Preko polovine konvencionalno gajenog bijelog luka dolazi iz Kine. Skoro sve ostalo dolazi iz Meksika i nekih južnoameričkih nacija.
Određene količine tog uvezenog bijelog luka iz Kine su uzgajane u ljudskom izmetu, prema australijskim izveštajima.
Nakon nekoliko velikih pošiljki storniranih u SAD zbog buđi i insekata, Kina i druge nacije pribegli su izbeljivanju i fumigiranju tog belog luka sa metilbromidom, visoko toksičnim pesticidom koji je zabranjen u nekim oblastima.
Postoji opcija. Plati nešto više kada kupuješ lokalno uzgajan bijeli luk ili kupi domaće uzgajane organske glavice bijelog luka. Ironično, toksične mjere u pokušaju da spriječe uvezeni bijeli luk da se pokvari takođe inhibiraju sposobnost da proklija.

Proklijao bijeli luk je još i zdraviji
Proklijali bijeli luk, stariji beli luk sa svijetlim zelenim izdancima nastalim iz svojih karanfilića, obično se smatra da im je uveliko došao kraj i rutinski bivaju bačeni u korpu za otpatke bez razmišljanja.
Dok neka starija biljna hrana koja počne da klija, kao krompir na primer, zapravo može biti opasna, jer oslobađa otrovne hemikalije koje mogu ugroziti ljude, to nije slučaj sa proklijalim bijelim lukom.
U stvari, studija koju finansira Koreanski Institut za planiranje i evaluaciju tehnologije, nedavno je objavljena u časopisu ACS` poljoprivredne i prehrambene hemije, utvrdjeno je da proklijali bijeli luk ima još veće antioksidantne aktivnosti od svoje mlađe, svežije braće.
Istraživači su znali da, kada se sadnica pretvori u zelenu biljku, ona tada proizvodi mnoga jedinjenja, od kojih neka od tih jedinjenja štite biljku od patogena.
Istraživač dr. Džong-Sang Kim, objasnio je: “Biljke su veoma osjetljive na napade bakterija, virusa i insekata tokom klijanja.
Njihova sposobnost da proizvode razne hemikalije naziva se phitoalekins i ona omogućava biljkama da se brane. Većina od njih su toksični za mikroorganizme i insekte, ali i korisni za ljudsko zdravlje. ”
Kimova grupa ustanovila je da se sličan proces može odvijati i kada zeleni izdanci rastu od starijih čena bijelog luka.
Oni su utvrdili da su izdanci iz bijelog luka, koji su nikli za pet dana imali najveću antioksidantnu aktivnost, dok su izdanci iz sirovog belog luka imali manju antioksidantnu aktivnost.
Kada zavirimo u materiju malo dublje vidimo da je klijanje promenilo metabolički profil bijelog luka: Metabolički profil bijelog luka koji je nikao za pet do šest dana bio je različit od metaboličkog profila bijelog luka niklog za četiri dana ili manje.
Istraživači su zaključili da klijanje može biti održiva metoda da se poveća antioksidantni potencijal bijelog luka.
Proklijali bijeli luk u odnosu na sirovi dokazano je pojačava antiinflamatorno, imuno-ubrzanje, kardiovaskularne zdravstvene zaštite, i ima tu sposobnost da ubije 14 vrsta ćelija raka.
Sumporom-bogato jedinjenje zvano alicin, je efikasano sredstvo protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita bez toksičnih sporednih efekata.
Zato samo naprijed, zgrabite nekoliko domaćih, organskih, glavica bijelog luka sa tržišnih polica i jednostavno omogućite im da klijaju u vašoj ostavi ili skladišnom ormaru kako bi uvećali svoja antioksidantna svojstva.
Posjeta : 390