2
Ministar finansija u jutarnjem programu RTCG
Privredni rast biće - iznad četiri odsto!

       - Mi smo razgovarali sa visokim menadžmentom raznih finansijskih institucija, a takođe i sa predstavnicima MMF i Svjetske banke. Oni su ocijenili da rezultati koje smo postigli za prvih pola godine, a to su dostupni rezultati, jesu dobri“ – rekao je ministar finansija Darko Radunović gostujući u jutarnjem programu RTCG.
On je podsjetio da je naš privredni rast u drugom kvartalu bio 5,1 odsto, a za pola godine 4,2 odsto i ocijenivši da će naš godišnji privredni rast biti iznad 4 odsto.

Kako je ministar rekao takvi podaci upućuju da su mjere sadržane u fiskalnoj konsolidaciji dobre, a naš sistem ocijenjen kredibilnim, što bi trebalo da stvori pretpostavke za podršku Svjetske banke.
- To bi bila podrška u formi garancije. Sa tom garancijom mi možemo da izađemo na finansijsko tržište i nadamo se stvorimo pretpostavke za nekih 200 do 230 miliona dodatnih sredstava. Namjena tih sredstava bi bila, ne za povećavanje javnog duga, nego za refinansiranje obaveza koje dospijevaju 2019., 2020. i 2021. godine – naveo je ministar, izrazivši nadu da će takav aranžman biti zaključen do kraja godine.
Govoreći o poboljšanim izgledima Crne Gore u ocjenama globalnih kreditnih agencija ministar finansija je rekao da takve ocjene predstavljaju dokaz da je naš bonitet dobar i da je to što radimo kredibilno i da bi to trebalo da dovede do sniženja kamatnih stopa što bi, kako je rekao ministar, trebalo da se dogodi već početkom naredne godine.
Komentarišući javni dug, ministar Radunović je naveo da će primjenom mjera fiskalne konsolidacije javni dug u 2019. godini ući u silazni trend, a 2020. godine se spustiti na očekivanih 64, 8 odsto, naglasivši da je mnogo bitnije izaći iz budžetskog deficita.
Odgovarajući na pitanje da li povećanje stope poreza i akciza može ugroziti konkurentnost privrede i životni standard, ministar Radunović je naveo da konkurentnost neće biti ugrožena i da može doći do rasta inflacije, ali ne više od 1 odsto. Ministar je naglasio da će se od januara 2018. godine, penzije usklađivati, dok će rast cijena biti u najmanjem mogućem obimu, odnosno ispod 1 odsto.
Komentarišući pitanje gladaoca o uticaju izgradnje auto-puta na povećanje javnog duga ministar je rekao da je za sljedeću godinu planirana realizacija 230 miliona eura i da to neće uticati na visinu javnog duga.
- Prvi put je sada MMF naglasio da tako velik infrastrukturni projekat za male države kao što je Crna Gora, jak finansijski udar na budžet u kratkom roku, ali da daje jako dobre rezultate za cijelu privredu na dugi rok – naveo je ministar.
Radunović je izrazio uvjerenje da će nivo stranih investicija u narednoj godini biti u minimumu obima koji je projektovan, a to je nivo od milijardu eura.
- Mi već imamo ugovorenih poslova približno tom iznosu, tako da to ne dovodimo u pitanje... U Crnoj Gori se realizuje mnogo projekata od autoputa do hotelsko-turističkih kompleksa, do kabla u energetici, tako da mislim da ta milijarda koja je projektovana godišnje u naredne tri godine, znači tri milijarde, ja očekujem da će sigurno biti realizovano – rekao je ministar.
Govoreći o prognozama za budžet za narednu godinu, ministar je naveo da je potrebno istrajati u primjeni mjera fiskalne konsolidacije.
- Ukoliko budemo sve mjere primjenjivali u punom obimu uz fino podešavanje strukturnih promjena, ja mislim da mi možemo do 2020. imati budžetski suficit“ – istakao je ministar Radunović, dodavši da bi suficit trebalo da bude na nivou 4,5 odsto BDP.
Posjeta : 254