2
Predsjednik Vlade Crne Gore razgovarao sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva
Uspjehom zainteresovali - investitore sa Ostrva!

    - Pojačano intreresovanje britanskih investitora u posljednjim mjesecima, došlo je kao plod značajnih uspjeha koje je Crna Gora ostvarila tokom ove godine – od članstva u NATO savezu, preko intenzivnog pregovaračkog procesa o članstvu u Evropskoj uniji, do ohrabrujućih rezultata koje je Vlada postigla na planu fiskalne konsolidacije - saglasili su se u današnjem razgovoru predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Alison Kemp.

Ambasadorka je informisala predsjednika Markovića da je britanska Vlada odobrila finansiranje projekta koji treba da doprinese boljem komuniciranju Vlade i ministarstava sa javnošću, a u čijoj pripremi će učestvovati i britanske institucije iz ove oblasti. Bilo je riječi i o nastavku saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i jačanju kapaciteta i infrastrukture u oblasti zaštite od sajber napada.
Sagovornici su se saglasili da u narednom periodu dvije vlade treba da intenziviraju razmjenu posjeta na najvišem nivou, što će dodatno osnažiti partnerstvo između dvije zemlje.
Posjeta : 251