0
Aktivirana Put opcija definisana Akcionarskim ugovorom između Vlade Crne Gore i A2A
Italijani napuštaju - mjesta upravljanja!

    Vlada Crne Gore dobila je zvanično obavještenje od italijanskog partnera A2A o aktiviranju Put opcije definisane Akcionarskim ugovorom između Vlade i A2A, kao većinskih akcionara u Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić. Aktiviranjem ove opcije zvanično je počeo proces izlaska A2A iz vlasničkih i upravljačkih struktura EPCG.

Vlada Crne Gore u pregovorima postigla je ovu opciju kako ne bi opteretila budžet Crne Gore, jer se radi o isplati u sedam godišnjih rata. Dakle, radi se o sporazumnom rješavanju odnosa dva akcionara, pod uslovima do kojih se došlo pregovorima. Nakon aktiviranja Put opcije, A2A, u skladu sa Akcionarskim ugovorom, nema više pravo na Bitna rezervisana pitanja.
Partnerstvo sa A2A je doprinijelo da je Elektroprivreda danas u boljoj poziciji nego što je bila u trenutku ulaska u partnerstvo sa A2A, iako to nije u mjeri u kojoj smo projektovali. Investirano je ukupno 110 miliona eura, profit za 2013. godinu je 35 miliona eura dok je profit 2009. je bio 4 miliona eura. Gubici električne energije u distributivnoj mreži ove godine se očekuju oko14 odsto a 2009. su preko 22 odsto. Stepen naplate u 2016. godini je oko 101% a bio je 91,5% u godini dokapitalizacije i djelimične privatizacije. U ovom trenutku kompanija ima preko 230 miliona eura na svojim računima, što predstavlja dobru bazu za investiranje, i zarade zaposlenih u periodu 2009-2015 su u prosjeku veće 10 odsto.
Posjeta : 260