2
Nacionalna investiciona komisija usvojila ažuriranu jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata
Za razvoj - 57 prioriteta!

- Ova lista definiše naš razvojni interes te da treba da se skončentrišemo na ono što mijenja stanje u državi sa aspekta stvaranja više mogućnosti za razvoj i bolji kvalitet života. Sada, dodao je on, kroz različite modele treba tražiti podršku za realizaciju utvrđenih prioritetnih projekata - ukazao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, predsjedavajući Nacionalne investicione komisije koja je danas usvojila ažuriranu jedinstvenu listu 57 prioritetnih infrastrukturnih projekata vrijednih oko pet milijardi eura.

Ažurirana lista sadrži 57 projekata iz pet sektora: energetike, saobraćaja, zaštite životne sredine, društvenih djelatnosti i ostale infrastrukture. Procijenjena vrijednost projekata koji se nalaze na listi, a sa čijom realizacijom će se započeti u periodu 2017-2025, iznosi približno pet milijardi eura. Ako se uzmu u obzir pojedinačni segmenti, onda je broj projekata obuhvaćenih listom 134. Lista je poslata Vladi na verifikaciju.
Cilj je da se značajan iznos sredstava za realizaciju projekata obezbijedi kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). U tom kontekstu, NIK-a je zadužila resorna ministarstva da ojačaju administrativne kapacitete i inteziviraju komunikaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju adekvatne pripreme potencijalnih projekata za sufinansiranje infrastrakturnih ulaganja od strane ZIO.
Posjeta : 273