0
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 30.12.13 do 04.03.14
Na anketno pitanje: Šta želite u 2014.? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 8
Koji su odgovorili ovako

     zdravlje - 25.00%

        
     bolji posao - 25.00%

        
     novu ljubav - 12.50%

        
     novčani dobitak - 25.00%

        
     potpunu promjenu - 12.50%

        Posjeta : 690