1
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na kraju posjete Mađarskoj
Jedina dobra perspektiva - članstvo u EU!

    - Politički razgovori ticali su se regiona Zapadnog Balkana, njegove evropske perpektive i domaćih političkih i ekonomskih prilika u Crnoj Gori. Očekivano, čuo sam riječi podrške evropskoj perspektivi regiona i Crne Gore. Domaćin je ponovio ocjene da je važno se nastavi evropeizacija regiona ZB, da je jedina dobra perspektiva za sve zemljenašeg regiona članstvo u EU i da je potencirano i pitanje očuvanja specifičnosti svake od naših zemalja unutar evropske porodice.
Saglašavajući se sa tim, naglasio sam da je jako važno, uz očuvanje identiteta svake od naših država, da radimo na učvrršćivanju i daljem profilisanju evropskog idntiteta. Čitava globalna poitička scena prolazi kroz promjene i navnaravno da smo kao evropljani zainteresovani da Evropa tu sačuva i svoju prepoznatljivost i svoju konkurentnost, a da bi bila u tome uspješna i da dalje izgrađuje i profiliše svojr strateške politike, prije svega vanjsku i bezbjednosnu politiku i da na taj način doprinosi boljoj konkurentnosti Evrope na globalnoj sceni - istakao je Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na kraju posjete Mađarskoj, na poziv mađarske kompanije “Foldana”, koja je važan investitor ne samo u Mađarskoj nego i u Crnoj Gori, jedan od tri najvažnija, koja obilježava jubilej i tim povodom željela je da iskaže poštovanje prema Crnoj Gori kao zemlji u koju ulaže.

- To je bila prilika za širi razgovor u Budimpešti Zadovoljstvo mi je bilo da sam imao razgovor i radni ručak sa novom predsjednicom Mađarske, da sam nastavio tradicionalnu komunikaciju sa premijeromm Orbanom i da sam obavio razgovore sa drugimm važnim investitorimma koji posluju u Crnoj Gori - ukazao je Đukanović i dodao:
- Takođe, razgovarali smo o bilateralnoj saradnji. Ta saradnja je prijateljska, veom razuđena, ali sa jasno identifikovanim prostorima za dalje unaprijeđenje, tako da smo posebnu pažnju posvetili ekonomskoj saradnji, govorili o konkretnim projektima koji bi se mogtl0i intezivirati. Mađarski investitori veoma dugo su prisutni u Crnoj Gori. U značajnom periodu mađarska je bila zemlja broj jeedan kada su u pitanju strani investitori. I dalje je vrlo visoko, zainteresovana za relizaciju određenih infrastrukturnih projekata, projekata za proizvodnju hrane i turizma i da je to vrlo reana i dogledna perspektiva za unaprijeđenje ekonomske i ukupne međudržavne saradnje.
- Imao sam korisne razgovore sa predsjednikom OTP banke, koja je dominantna na bankarskom tržištu Crne Gore, a danas i sa drugim velikim investitorom. To je grupacija 4IG, oni su vlasnici sadašnje mobilne mreže "One", sa ozbiljnim ambifcijama za dalje [irenje u Crnoj Gori i u regionu ZB, tako da generalno mislim da je povod bio svečaarski, a program kompletno radni i veoma koristan i da se veoma jasno ukazuje perspektiva za unaprijeđenje saradnje - zaključio je Predsjednik Crne Gore.


Posjeta : 291