1
Donacija SR Njemačke Sektoru granične policije Crne Gore
Čamac doprinosi - bezbjednosti granice!

   - Ovo je samo jedna u nizu značajnih donacija koje je SR Njemačka uputila Crnoj Gori. Donacija će imati svoju punu funkcionalnost, kada je u pitanju naš primarni interes - borba protiv prekograničnog i organizovanog kriminala, trgovine ljudima i narkoticima, ilegalnih migracija - ukazao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, koji je danas sa ambasadorom SR Njemačke Robertom Veberom potpisao Protokol o zvaničnoj predaji donacije patrolnog čamca i druge savremene opreme koju će koristiti Sektor granične policije Crne Gore.

Za Crnu Goru je ova donacija značajna i u kontekstu pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koja predstavljaju okosnicu cjelokupnog pregovaračkog procesa. Efikasno funkcionisanje i rezultati u ovim oblastima, nužni su za ostvarenje najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja Crne Gore - članstva u EU.
Tehnološki napredak ima dosta koristi za građane, ali često ide na ruku i kriminalnim grupama, te će ova savremena, sofisticirana oprema pomoći graničnoj policiji da ostvaruje dobre rezultate i spriječiti da kriminalci u tehnološkom smislu budu ispred državnih organa, kazao je ministar. Dodao je da je ovo još jedna potvrda da Crna Gora može računati na SR Njemačku kao pouzdanog i iskrenog partnera.
- Ovom prilikom iskazujem punu podršku organima za sprovođenje zakona da budu istrajni, kako bi zajednički obezbijedili efikasno rješavanje izazova u oblastima suzbijanja prekograničnog i organizovanog kriminala, pranja novca, trgovine ljudima, upravljanja ilegalnim migracijama - poručio je ministar Sekulović.
Ambasador Veber iskazao je zadovoljstvo kvalitetnom, kontinuiranom saradnjom policija dvije zemlje i kazao da je SR Njemačka spremna da i u narednom periodu podržava Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Pored podrške koju pružamo u pogledu opreme, koja značajno poboljšava efikasnost rada, takođe sarađujemo i na drugim poljima, kazao je ambasador. Ulaganjem u graničnu policiju poboljšava se njena efikasnost i operativnost, a takođe, na ovaj način, Crna Gora daje doprinos čuvanju spoljnih granica Evropske unije.
Posjeta : 50