1
Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u prvoj zvaničnoj posjeti Glavnom gradu
Intezivnije integracije - ključno za napredak!

       - Intenziviranje procesa evropskih integracija i jačanje društvenog dijaloga oko važnih pitanja ključni za dalji napredak na putu punopravnog članstva Crne Gore u EU, kao i da će u narednom periodu intenzivirati komunikaciju u cilju realizacije konkretnih dogovorenih aktivnosti - saglasili su se danas gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković i šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oanu Kristina Popa, koja je bila u prvoj zvaničnoj posjeti Glavnom gradu.
Sagovornici su se saglasili da je veoma dobro što podrška procesu EU integracija u Crnoj Gori raste i da je veoma važno da građani Crne Gore ostanu na tom putu, bez obzira na dinamične društvene i političke procese u zemlji.

Gradonačelnik Vuković je izrazio zadovoljstvo što je prvi zvanični sastanak u 2021. godini održao upravo sa šeficom delegacije EU u Crnoj Gori ambasadorkom Popom, naglašavajući da to označava novi početak uspješne i plodotvorne saradnje Glavnog grada i predstavništva EU u Podgorici.
Vuković je istakao da je u tom cilju Glavni grad potpuno otvoren za sve inicijative i projekte koji su usmjereni dostizanju evropskih vrijednosti i evropskog kvaliteta života kako bi na partenrskim osnovama i Podgoricu i Crnu Goru nastavili da mijenjaju u pozitivnom smjeru i da zajednički grade prosperitetnije i bolje društvo u cjelini.
On je tokom sastanka ambasadorku Popu upoznao sa kapitalnim infrastrukturnim projektima koje Glavni grad realizuje uz podršku EU - u prvom redu sa izgradnjom sistema za prečišćavanje otpadnih voda, ali i drugim značajnim projektima iz oblasti socijalne zaštite od kojih se jedan odnosi na inkluziju romske populacije kroz praksu u institucijama Glavnog grada, a drugi na unapređenje socijalne podrške za lica sa smetnjama u razvoju.
Ambasadorka Popa je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Glavnog grada i predstavništva EU u različitim oblastima i projektima izražavajući uvjerenje da će u narednom periodu ta saradnja biti još intenzivnija i sadržajnija.
Ona je uputila zahvalnost Glavnom gradu kada se pridružio nedavnim kampanjama protiv nasilja nad ženama, obilježavanju Pride week-a i svakako obilježavanju Dana Evrope koji je jedan od značajnijih projekata koji delegacija EU u Podgorici realizuje sa Glavnim gradom.
Ambasadorka Popa je naglasila da su lokalne uprave, posebno Podgorica kao glavni grad Crne Gore, veoma važni partneri delegaciji EU u implementaciji evropskih propisa i praksi u zemljama kandidatima za članstvo, dodajući da će u narednom periodu fokus EU biti na sprovođenju politika iz Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan sa ciljem da se pospješi dugoročan privredni oporavak regiona i podrži zelena i digitalna tranzicija.
Posjeta : 24