2
Ministarstvo zdravlja donijelo nove mjere za suzbijanje pandemije Covid 19
Praznici bez - zajedničkog slavlja!

          - Tokom vjerskih praznika (noć između 24. i 25. decembra 2020, noć između 5. i 6. januara, kao i noć između 6. i 7. januara 2021. godine) dozvoljava se izlazak iz objekata stanovanja radi prisustvovanja tradicionalnim vjerskim obredima pod već definisanim uslovima za boravak u vjerskim objektima i za vrijeme vjerskih obreda na otvorenom - jedna je od novih mjera koje je Ministarstvo zdravlja danas donijelo za suzbijanje pandemije Covid 19.

MJERE U CILJU SUZBIJANJA PANDEMIJE COVID-19 / 22.12.2020–11.01.2021.

KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJELične /opšte mjere•Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distancena otvorenom i zatvorenom prostoru• Pravilno nošenje maske podrazumijeva nošenje maske na licu tako da pokriva nos i usta.• Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje 2m među licima koja nisu članovi istog domaćinstva• Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 05:00narednog danaIzuzetak: • Tokom vjerskih praznika (noć između 24. i 25. decembra 2020, noć između 5. i 6. januara, kao i noć između 6. i 7. januara 2021. godine) dozvoljava se izlazak iz objekata stanovanja radi prisustvovanja tradicionalnim vjerskim obredima pod već definisanim uslovima za boravak u vjerskim objektima i za vrijeme vjerskih obreda na otvorenom.• Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji –uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;             • Lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovihlica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;• Lica zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;• Djeca sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta;• Lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta.•Obrazacpotvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti sa ove internet adrese: http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=420990&rType=2Kretanje i javna okupljanja• Zabranjena masovna/socijalna okupljanja• Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim ina otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja,javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije).• Zabranjeno je organizovanje svih stručnih i naučnih skupova (seminara, kongresa i sl.) u periodu 28.12.2020 -11.01.2021.godineIzuzetak:Prijavljeni javni skupovi do 25osoba, u trajanju ne dužem od 60 minuta, kao i uz pridržavanje mjera fizičkedistance od 2m, nošenje maski i uz korišćenje megafona i transparenata, bez uzvikivanja.• Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja• Zabranjenoje okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).
strana2od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJEKretanje i javna okupljanja• Zabranjene posjete • Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.       • Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.• Zabranjeno okupljanje u grupi više od 4 punoljetna lica zajedno na otvorenom prostoru• Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica u grupi na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke i članove istog domaćinstva.• Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji• Vjerske obrede uz istovremeno prisustvo vjernika u vjerskom objektu obavljati tako da se obezbijedi najmanje 10m2prostora po osobi.• Vjerske obrede uz prisustvo vjernika na otvorenom obavljati tako da se obezbjedi najmanje 4m2uz obavezno pridržavanje mjera pravilnog nošenja maske i održavanje distance od 2m uz zadržavanje ne duže od 30 minuta.• Vjerske zajednice su obavezne odrediti jedno ili vise lica koja će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.• Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu uz poštovanje nošenja maske i fizičke distance od najmanje 2m.                                        • Zabranjeno je dodirivanje i bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe. • Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti kad god je tomoguće prenose putem radio ili TV programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez dolaska u vjerske objekte.• Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji• Sahrane umrlih lica obavljaju se isključivo u užem krugu porodice, najviše 10 osobauz obavezno pridržavanje mjera pravilnog nošenja maske.
strana3od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJEPrivredna društva i preduzetnici• Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 -20:00;• Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni i sl.) organizovati u terminu od 07:00-20:00;• U skladu sa površinom objekta i broja korisnika obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisatipoštovanje mjera –odgovorna lica• Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica odgovorna dakontrolišu da li građani/korisnici usluga prilikom ulaska u ove objekte, nose zaštitne maske i u objektima poštuju mjeru minimalne međusobne fizičke udaljenosti.• Lica koja se odrede za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti adekvatno obučena čime bibila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu. Pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjera nošenja lične zaštitne maske, izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.                                                                                           • Odgovornoliceje lice odgovorno zanadzor nadpoštovanjemmjera nošenja lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku.• zabranjen je rad dječijih igraonicaMjera se odnosi na igraonice koje posluju samostalno ili u okviru tržnih centara.• Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim• Obaveza za sve prodavnice i trgovine da ograniče broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m˛ neto površine, da na ulazu jasno istaknu obavještenje o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavnici.• Obaveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera                            • Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine
strana4od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJEUgostiteljski i turistički objekti •Zabranjeno je organizovanje dočeka nove godine na otvorenom i zatvorenomPrivrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima, kao i jedinicama lokalne samouprave•Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka;             • Rad ostalih ugostiteljskih objekata izuzev hotela organizovati u terminu od 07:00 -20:00; osim za dane24,25 ,30 i31.12.2020 kao i 01,02, 06, 07 i 08.01.2021. godine kada jedozvoljeno samo pružanje usluga dostave hrane(ketering).• Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku -uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije islični ugostiteljski objekti), obavezni su da:                                                                                 -na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID-19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera). Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno.               -obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta.                  -svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;-obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;-unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju,visine 170 cm,-na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m,-za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, tako da rastojanje između njih mora da bude najmanje 2m, mjereno u svim pravcima,-pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, organizuju od 7:00 do 22:00, uz potvrdu poslodavca,-onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje,-obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore,-u ugostiteljskom objektu(unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada, -zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja u tom objektu.• Obaveza privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji se bave ugostiteljskom djelatnošću i organizuju izvođenje zabavno-muzičkog programa, da taj program organizuju na način, da:-pjevači i muzičari –članovi benda/orkestra poštuju međusobnu fizičku udaljenost od najmanje 2m, kao i da prilikom izvođenja zabavno-muzičkog programa nose zaštitne maske, osim pjevača i muzičara koji sviraju duvačke muzičke instrumente;-obezbijede fizičku udaljenost između gostiju s jedne i pjevača i muzičara –članova benda/orkestra sa druge od najmanje 4m, a ako to nije moguće, da odvoje goste imuzičare prozirnim pleksiglas pločama/panelima visine najmanje 2m;-zabrane igranje i ples.
strana5od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJEUgostiteljski i turistički objekti • Rad hotela organizovati na poseban načinza dane24,25 ,30 i31.12.2020 kao i 01,02, 06, 07 i 08.01.2021. godine-Omogućava se rad hotelskih restorana samo za goste hotela od 07 –16 časovau skladu savažećim preporukama za pružanje usluga u restoranima tokom epidemije COVID-19. Nakon ovog perioda moguće je koristi usluge “room“servisa.-Zabranjen je rad bazena i spacentara za navedene datume.-Zabranjen je zabavno-muzički program za navedene datume.-Zabavno muzički program van navedenih datuma moguće je organizovati u terminu 07 do 20h uz poštovanje važećih preporuka koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje se mogu preuzeti na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19•Zabrana izdavanja smještajnih jedinica (vikendice, stanove i slično)za više od dva lica osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstvaZdravstvo• Strogo poštovanje mjera• Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na 10m˛ prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i Stomatološke komore Crne Gore.• Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:-Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata,-Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom,-Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.Obrazovanjei kultura• Strogo poštovanje mjera• Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama obavlja se u skladu sa važećim preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.• Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama koji uključuje zabavne aktivnosti vezane za nastupajuće božićne i novogodišnje praznike organizovati u okviru kolektiva ustanova ili pomoću vizuelnih medija.• Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) mogu da rade do 20.00 časova uz poštovanje Preporuke za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje se mogu preuzeti na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19
strana6od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJESaobraćaj i putovanja• Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 22:00 do ponedeljka u 05:00, kao iza dane24,25,30 i 31.12.2020 kao i 01,02, 06i07.01.2021. godineosim za:-motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć,komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),-prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,-lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja iliposljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica.•Obrazacpotvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti sa ove internet adrese: http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=420990&rType=2• Strogo poštovanje mjera• Prevoz putnika u javnom prevozu (autobuskom i kombi) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;• Taksi prevoz: Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;• Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.•Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.
strana7od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJESaobraćaj i putovanja• Strogo poštovanje mjera u međunarodnom saobraćaju•Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života. Ulazak u Crnu Goru -državljani i stranci sa prebivalištem u CG• Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Goriuz jedan od sljedeća tri uslova: -negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili -pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili -negativan rezultat serološkogtesta na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata-Ukoliko ne ispunjavaju gore navedene uslove, omogućen je ulazak u zemlju uz određivanje mjere karantina (samoizolacije) u trajanju od 14 dana. Izuzetno, moguće je najranije šestog dana trajanja karantina (samoizolacije) uraditi PCR test i ukoliko je isti negativan samoizolacija se prekida.• Ukoliko je državljanin Crne Gore ili stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori boravio van granica Crne Gore do 48 satiomogućava se povratak bez obaveze testa, s tim što se po povratku u Crnu Goru propisuje mjera zdravstvenog nadzora koja podrazumijeva slobodno kretanje, ali svakodnevno praćenje simptoma i javljanje nadležnom ljekaru do isteka Rješenja koje po povratku izdaje Sanitarna inspekcijaUlazak u Crnu Goru -stranci• Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove: -negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72h• Ulazak u Crnu Goru -posebne kategorijeU skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:-Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;-Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;-Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija;-Određene kategorije putnika u tranzitu;-Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).• Tranzit rezidenata BiH, Srbije, Kosova i Albanije kroz Crnu Goru                                                      -Omogućen je tranzit rezidenata susjednih država kroz Crnu Goru iz navedenihzemalja-Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.
strana8od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJESaobraćaj i putovanja• Granični prelaziPreko sljedećih graničnih prelaza moguć je izlazak putnika iz Crne Gore u terminu 07:00 do 19:00 : -granični prelazVuča na putnom pravcu Rožaje –Tutin-granični prelaz Metaljka na putnom pravcu Pljevlja –Čajniče.Sviostaligranični prelazi su otvoreni.Sport i rekreacija• Strogo poštovanje mjera• Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.•Dozvoljen je radskijališta, pod sledećim uslovima:-održavanje fizičke distance od 2m (prilikom čekanjau redu i sl.)-nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta-žičaru je moguće koristiti na način da u jednoj skijaškoj korpi bude samo jedna osoba, izuzev za šestosjede kada jednu korpu mogu koristiti dvije osobe pod uslovom da sjede na najudaljenijim pozicijama u korpi, ili da se radi o članovima jednog domaćinstvakada je moguće iskoristiti maksimalan kapacitet skijaške korpe.• Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:-u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m˛ slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga,-obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,-zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja,-korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, i-zabrane vježbanje lica u grupi –grupnih treninga.-na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu-rad organizujuod 05.00 časova do 18.00 časova.• Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uzpoštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.• Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske. Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.
strana9od9KATEGORIJAMJERABLIŽE OBJAŠNJENJEGrađevinarstvo•Strogo poštovanje mjera• Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da:-Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;-Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa -COVID-19;-Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;-Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;-Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.Privredna društva i preduzetniciRad na daljinu• Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće, da uvedu klizno radno vrijeme ili da na druge načine smanje komunikaciju zaposlenih.Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)Lične/opšte preporukePreporuke za starije osobe-penzionere• Prijepodnevne sate koristiti za nabavku prehrambenih proizvoda, trgovinu i druge aktivnosti koje zahtijevaju boravak.
Posjeta : 29