1
Skupština Glavnog grada nije dostavljena navodna Odluka Vlade o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
Ustupljena parcela - Crnogoorskoj pravoslavnoj crkvi!

       Skupština Glavnog grada danas je - odlukom 33 odbornika - odlučila da ustupi Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi građevinsko zemljište u zahvatu DUP „Nova Varoš 2 “.
Do početka rasprave o ovoj tački dnevnog reda Skupštini nije dostavljena navodna Odluka Vlade o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti.

Takođe, naknadnim uvidom u službenu evidenciju Službe Skupštine, utvrđeno je da navedena odluka nije dostavljena do kraja radnog vremena ni Skupštini Glavnog grada, ni gradonačelniku.
Posjeta : 17