0
Predsjednik Crne Gore o ekspozeu za sastav nove Vlade Crne Gore
O Vladi suditi - po učincima!

         - Crna Gora je dobila Vladu koju je tražila voljom svojih građana 30. avgusta, sada je najvažnije da ta Vlada počne da funkcioniše i da nam pokaže ono što su njeni realni kapaciteti, pa ćemo svi biti u prilici da onda kroz izvjesno vrijeme sudimo relevantnije o njihovim učincima a biračka javnost da procijeni da li je napravila dobar izbor 30. avgusta - zaključio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odgovor na pitanje novinara poslije ekspozea za sastav nove Vlade Crne Gore mandatara Zdravka Krivokapića.

- Prije svega, mislim da je dobro da je započet proces formiranja nove Vlade. Već je prošlo duže od tri mjeseca od parlamentarnih izbora i ovo je već nekako vrijeme na izmaku za obavljanje tog posla. Drugo, mislim da o ovoj kao i o svakoj prethodnoj Vladi treba suditi na osnovu onoga što će uraditi a ne na osnovu najava, zato nijesam sklon da na bazi prvog slušanja Mandatarovog ekspozea sudim o kvalitetu politike koju je Vlada pripremila za svoje djelovanje. Ipak, osnovni utisak mi je da je kompletno izlaganje, kompletan program koji je prezentiran zasnovan na polemičkim tezama u odnosu na predrasude koje je Mandatar zajedno sa drugim autorima tog programa formirao u nekom prethodnom vremenu. To nikada nije dobro polazište. Dakle, dugo je bilo to prethodno vrijeme, možemo se složiti ono je, siguran sam porodilo mnoge frustracije, nezadovoljstva i animozitete, a onda se lako zapadne u jedan kriticizam koji nije apsolutno utemeljen činjenicama. Zato je bilo, naravno, mnogo mudrije sačekati za kritike nakon što se upoznate sa onim što je stvarno stanje u izvršnoj vlasti, u resorima, što su važni učinci a šta su nezavršeni poslovi. Tako bi se bolje izbjegle kontradiktornosti kojima je pominovano to izlaganje. Vidjeli ste da se odaje priznanje međunarodnim partnerima Crne Gore, prije svega Evropskoj uniji a istovremeno se kritikuje ono što je Crna Gora uradila upravo u međunarodnoj politici. Znamo jako dobro da je Crna Gora predvodila jednu kvalitetnu regionalnu saradnju tokom čitavog prethodnog perioda, znamo da je Crna Gora postala članica NATO-a i da se taj status ne poklanja, znamo da je Crna Gora daleko iskoračila ispred svih drugih zemalja u pogledu pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, to se takođe ne dobija bez određenih zasluga. Znamo, takođe, da ne može stojati ocjena da su se dogodili prvi demokratski izbori, ili u određenom dijelu teksta je i ta ocjena bila nekonzistentna, pa se govorilo o prvim demokratskim izborima koji će se tek dogoditi, a sve dosadašnje izbore je pratila upravo međunarodna zajednica. Sa najviših adresa te međunarodne zajednice OEBS-a i Savjeta Evrope su ispisane veoma afirmativne ocjene o kvalitetu izbornih procesa u Crnoj Gori. Na bazi tih izbornih procesa, između ostalog, Crna Gora je postala članica NATO-a i napredovala u evropskom procesu. Dakle, neće biti da je Crna Gora sa deficitom demokratije ostvarila sve ove rezultate koji su nam obezbijedili oni partneri čija se uloga pokušava afirmisati u ekspozeu Mandatara. Jednako tako, nije moguće govoriti o Crnoj Gori kao sprženoj ekonomiji jer znamo da je prije izvjesnog vremena Crna Gora bila najmanje razvijena republika ex Jugoslavije, da je danas značajno ispred drugih ekonomija u regionu, to svakako nije došlo kao dar s neba, to je, između ostalog, rezultat dobro postavljenog sistema i dobro kreirane ekonomske politike, dakle, teško se može odoljeti utisku da je zaista riječ o ozbiljnim predrasudama koje su uslovile da dominantan ton ovom ekspozeu da upravo polemika sa vlastitim predrasudama, mislim da ovdje treba stati sa komentarima.
Kohabitacija

- Već sam kazao da što se kohabitacije tiče, očekujem korektnu kahabitaciju. Mislim da je Crna Gora već više puta iznenadila nepovjerljivu domaću i inostranu javnost u pogledu njenih demokratskih kapaciteta, nema razloga da opet prijatno ne iznenadimo javnost i ne pokažemo da i to prvo iskustvo kohabitacije nakon uvođenja višestranačkog parlamentarizma ne bude uspješno. Kao akter te kohabitacije mogu da kažem da ne vidim razlog ni za kakvu zebnju, ne vidim nikakvo novo iskušenje. I u prethodnom mandatu sam obavljao one poslove za koje sam formalno biran. U jednoj fazi je to bio posao Predsjednika partije, u drugoj fazi je to posao Predsjednika države, ali nikada se nijesam miješao u poslove Vlade, prema tome neću imati nikakav problem da obezbijedim svojim korektnim ustavnim funkcionisanjem nesmetan prostor za funkcionisanje izvršne vlasti. Ubijeđen sam da će i nova Vlada poštovati ustav i da će doprinositi uspješnoj kohabitaciji, tako da vjerujem da će Crna Gora nakon ovog iskustva izaći kao još jedna zrelija demokratija nego što je danas. Što se tiče ovih zakona, kao što znate traje već dugo najava o donošenju tih zakona, ne mislim da to predstavja ikakav bauk. Želim da vas uvjerim da ni ja niti bilo ko u partiji na čijem sam čelu ne vidi nikakvu opasnost od toga. Radili smo svo vrijeme u uvjerenju da radimo za dobro Crne Gore, da poštujemo ustav i zakone. Ne trebaju nam ni zakon ni njihov izostanak da bi se zaštitili od posledica svog rada. Od posledica našeg rada štiti nas naš rad. Prema tome, najvažnije je da sve što treba donijeti, treba da bude doneseno u skladu sa našim ustavom, treba da bude doneseno u skladu sa onim što su pravne norme Evropske unije sa kojim se harmonizujemo, a onda ako postoji politička volja da se određeni zakoni donesu, oni će biti i donijeti i vjerujem da će nakon toga mnoge, takođe, predrasude koje danas postoje biti odložene u arhivu.
Odnosi sa Srbijom

- Ne vidim, zaista, da je došlo do nekog poremećaja u diplomatskim odnosima, kao što znate, diplomatski odnosi su uredno uspostavljeni odmah nakon obnove nezavisnosti. Kao Crna Gora rekao bih da smo se prema toj okolnosti odnosili veoma odgovorno i da se odnosimo i dalje veoma odgovorno, tako da vjerujem da će diplomatski odnosi sa Srbijom biti u istom duhu u kojem se odvijaju naši odnosi sa svim susjednim i sa svim zemljama regiona. Pretpostavljam da mislite na proglašenje ambasadora Srbije za personu non grata. Tu ne bih imao dodati ništa onome što je reklo naše Ministarstvo vanjskih poslova. Kakvi god bili odnosi sa državama, obaveza ambasadora je da se ponaša u skladu sa međunarodnim aktima, prije svega sa Bečkom konvencijom. Ministarstvo vanjskih poslova zemlje domaćina, u ovom slučaju Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore odgovorno prema nacionalnim interesima naše zemlje je u svakom trenutku u obavezi da sudi da li se tako odnose diplomatski predstavnici drugih zemalja. Kada dođe do zaključka da se tako ne odnose, da se miješaju u unutrašnji politički život Crne Gore, onda je jedna od mjera koju možemo da preuzmemo i proglašenje takvog ambasadora za personu non grata. Smatram da je ambasador Srbije ispunio sve preduslove za ovakav odnos Ministarstva vanjskih poslova prema njemu, a naravno u krivu su svi koji sada arbitriraju da se to pet mjeseci ranije ili pet mjeseci kasnije, ili pet dana prije kraja mandata ili pet dana nakon početka mandata, ako pričamo o odgovornoj vlasti ona svakog dana mora da sudi o tome da li neko povrjeđuje nacionalne interese Crne Gore i da postupa prema njemu onako kako to nalaže ustav, zakon i međunarodne konvencije.

Prvo, koliko ja znam, ne postoji takva mogućnost da se ambasador koji je proglašen za personu non grata ponovo kandiduje za ambasadora. Drugo, ne želim da sudim da li bi se Srbija opredijelila za takav čin, a ako se opredijeli, naravno da o tome imam svoj stav i da ćete ga tada saznati.

O kongresu DPS


- Što se tiče kongresa, priprema je u intezivnom procesu. Kao što znate, zahvaljujući ovim vanrednim okolnostima koje imamo i zahvaljujući tome da ćemo po prvi put morati da organizujemo kongres na 24 mjesta u Crnoj Gori nas je opredijelilo da ipak prolongiramo termin njegovog održavanja. To nam pomaže da u vanrednim okolnostima napravimo sve, prije svega, organizacione pripreme jer su ostale pripreme obavljene. Već sam više puta kazao da je vanredni kongres, naravno, on je vanredan zahvaljujući neostvarenim očekivanjima Demokratske partije socijalista na nedavno održanim parlamentarnim izborima. Vanredni kongres je prilika da temeljno pretresemo Program, da temeljno pretresemo Statut, da preispitamo podobnost naše organizacije za efikasno djelovanje partije i da temeljno pretresemo svoj kadrovski sastav. Dakle, mislim da u vrhu partije, kada to kažem mislim i na Glavni odbor, ne mislim samo na uže organe, postoji svijest da su tu potrebne promjene, da bi na taj način pokazali gest uvažavanja prema poruci koju nam je uputilo biračka javnost 30. avgusta jer naš cilj je da povratimo dio onog povjerenja koje nijesmo dobili 30. avgusta. Saglasno tome, preduzećemo sve mjere za koje vjerujemo da će s jedne strane očuvati kvalitet politike Demokratske partije socijalista na koji smo veoma ponosni, mislimo da je to zaista jedna veoma duboko i kvalitetno utemeljena politika koja je dala ove rezultate o kojima sam govorio maločas, a s druge strane da opet odgovorimo očekivanju javnosti da dobijemo izvjesno i novi lik Demokratske partije socijalista što će voditi u rehabilitaciju povjerenja i stvaranje uslova da Demokratska partija socijalista u doglednoj budućnosti opet bude stožer državne politike Crne Gore.
Proces je u toku, bilo bi naopako da danas već znamo ko će biti glavni kandidat za predsjednika ili za potpredsjednika. Mislim da ima još dosta posla kojeg treba da obavimo prethodno pa ćemo onda u završnoj fazi, kao i uvijek ozbiljno razgovarati o tome ko će biti na kojoj poziciji u stranci.
Posjeta : 12