2
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavilo podršku stočarima
Za izdig stoke - 272 hiljade!

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2020. godini, u skladu sa Agrobudžetom, nastavilo je podršku stočarima za izdig na katune. Osnovni cilj ove mjere je podrška tradicionalnom načinu stočarstva. Takođe, implementacija ove mjere doprinosi očuvanju i održivom korišćenju prirodnih resursa, održivom gazdovanju poljoprivrednim zemljištem, zaštiti životne sredine, očuvanju biodiverziteta

U okviru ove mjere tokom 2020. godine pravo na podršku ostvarilo je 1.638 poljoprivrednih proizvođača, iz 22 crnogorske opštine, koji su sa 85.826 grla stoke, boravili na crnogorskim katunima. Poljoprivrednicima su kroz navedenu mjeru isplaćene premije za izdig stoke na katune, u ukupnom iznosu od 272.608,80€.
Od ukupnog broja korisnika, najviše ih je iz sjevernog regiona 1.293 (78,94%), od čega najviše u Bijelom Polju (197), Beranama (174) i Plužinama (113).
U centralnom regionu podršku je ostvario 341 korisnik (20,82%), gdje je najviše korisnika iz opštine Nikšić (207). Očekivano, najmanji broj podržanih zahtjeva bio je iz primorskih opština, ukupno 4 (0,24%).
Pravo na podršku kroz ovu mjeru ostvarila su gazdinstva koja su registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstva i koja najmanje tri mjeseca u kalendarskoj godini drže stoku na crnogorskim katunima. Podrška se isplaćuje po uslovnom grlu. Minimalan broj za podršku je pet uslovnih grla. Pod jednim uslovnim grlom (UG) smatra se: krava, vo, dvoje junadi, 10 ovaca, 10 koza i konj. Osnovna premija po uslovnom grlu iznosila je 12€, i uvećana je u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosila 10€.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastaviće sa implementacijom ove mjere podrške, a sve u cilju očuvanja planinskih pašnjaka i katunskog načina stočarenja.
Posjeta : 37