1
Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio listu novu kumulativne incidencije COVID19 za lokalne samouprave
Ublažavaju mjere u tri - pooštravaju u šest opština!

             - Mjere će biti ublažene u Beranama, Nikšiću i Andrijevici, dok će pooštrene biti na Žabljaku, Budvi, Cetinju, Ulcinju, Kolašinu i Bijelom Polju - Institut za javno zdravlje predložio je uvođenje metodologije na kojoj će se po automatizmu, a u zavisnosti od 14-o dnevnih opštinskih stopa incidencije (broja novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana u odnosu na broj stanovnika opštine), zasnivati dalje postupanje i implementacija restriktivnih mjera.
Sve navedene protivepidemijske mjere se moraju sprovoditi najmanje 14 dana od dana započinjanja implementacije.

Stope incidencije i listu opština utvrđuje Institut za javno zdravlje a osnovu broja novoregistrovanih slučajeva u 14-o dnevnom periodu prije objavljivanja spiska. Spisak se objavljuje subotom prije podne i sadrži sve slučajeve koji su otkriveni zaključno sa 24:00 časa dana koji prethodi objavljivanju (petak).
Sa objavljivanjem ovonedeljnog spiska se kasnilo zbog kasnog pristizanja rezultata laboratorijskih analiza uzoraka poslatih u Njemačku od kojih je poslednja grupa od 212 pristigla u nedelju 18. oktobra. Među 212 uzoraka, 102 su bili pozitivni i to, gledano po opštinama: Ulcinj 29, Kotor 20, Žabljak 16, Pljevlja 13, Podgorica 12, Rožaje 10, Cetinje i Bar po jedan.
Na osnovu svih registrovanih slučajeva obolijevanja u periodu od subote 03. oktobra u 00:00h do i zaključno sa petkom 16. oktobrom 2020. u 24:00 h, izračunate su vrijednosti 14-o dnevnih opštinskih stopa kumulativne incidencije za navedeni period i sačinjena lista opština u kojima će se sa primjenom mjera započeti po automatizmu od ponedeljka 19. oktobra u 00:00 sati.
U skladu sa trenutnim opštinskim stopama incidencije do UBLAŽAVANJA mjera doći će u opštinama u kojima su se restriktivne mjere primjenjivale najmanje 14 dana i to:
   Nikšić: nakon 3 sedmice restriktivnih mjera, prelazi u grupu 2, pri čemu režim rada škola ostaje online još najmanje 7 dana
   Berane: nakon tri sedmice restriktivnih mjera, prelazi u grupu 1
   Andrijevica: nakon tri sedmice restriktivnih mjera, prelazi u grupu 1
Iako je situacija unekoliko poboljšana u Pljevljima, zbog neophodnosti sprovođenja strožijih mjera u trajanju od najmanje 14 dana nastaviće se sprovođenje mjera iz grupe 3 koje su započete prije 7 dana, uključujući i online odvijanje nastave.
Zbog POGORŠANJA epidemiološke situacije u narednih 14. dana doći će implementacije strožijih mjera u opštinama:
   Žabljak, prelazi u grupu 4
   Budva, prelazi u grupu 3
   Cetinje, prelazi u grupu 3
   Ulcinj: prelazi u grupu 3
   Kolašin, prelazi u grupu 3
   Bijelo Polje, prelazi u grupu 2

Grupe opština, tj. lokalnih samouprava, i mjere čija će primjena zavisiti od 14-o dnevne stope kumulativne incidencije (KI) su:
1. GRUPA 1: stopa manja od 400 / 100.000 stanovnika:
   nastavljaju se striktno poštovanje i stroga kontrola sprovođenja važećih epidemioloških mjera koje su propisane Naredbama Ministarstva zdravlja

2. GRUPA 2: stopa je između 400 i 799, uz važeće mjere uvodi se:
   Ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 22:00 sata;
   Ograničavanje uslova rada ugostiteljskih objekata tako što je uz važeće epidemiološke mjere dozvoljeno da za jednim stolom i u objektu i izvan njega (terase, bašte i sl.) budu najviše dvije osobe;
   Obaveza striktnog poštovanja razmaka od najmanje jedan metar od stolice do stolice kada lica sjede za stolovima i okrenuti su leđima jedni drugima.

3. GRUPA 3: stopa je između 800 i 1.199 uz važeće mjere:
   Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani) osim za goste hotelâ;
   Zabranjuje se okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

4. GRUPA 4: stopa je veća od 1.200 uz važeće mjere:
   Zabranjuje se izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 05:00 (uz definisane izuzetke koji su važili i prilikom ranije mjere: djeca sa poremećajima iz autističnog spektra; lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta dnevno; lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama; zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava; lica koja pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac; osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica; te lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta dnevno;
   Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani) osim za goste hotelâ;
   Zabranjuju se posjete po kućama lica koja nijesu članovi istog domaćinstva
Posjeta : 2