1
Inkluzivni filmski kamp „Uhvati film 2020 “ tokom novembra u KIC "Budo Tomović"
Prijave za učešće - do 30.!

    Producentska kuća "Live production" raspisala je Javni poziv za učešće u projektu Inkluzivni filmski kamp “Uhvati film 2020”, koji će u novembru biti održan u KIC "Budo Tomović".
Inkluzivni filmski kamp „Uhvati film 2020 “ je profesionalni program koji pomaže osobama sa invaliditetom učenju filmske produkcije, razvoju filmskog projekta i ovladavanju vještina za pozicije koje im mogu pomoći pri zapošljavanju u filmskoj i medijskoj industriji. To je program koji učenicama i učenicima srednjoškolske dobi pomaže da razumiju invalidititet i predstavljanje osoba sa invaliditetom na filmu i u medijima.

Prijave sa kraćom biografijom i kontakt podacima dostaviti na mail art365nvo@gmail.com do 30. oktobra 2020. godine. Broj mjesta je ograničen.
Inkluzivni filmski kamp „Uhvati film 2020 “ podržan je od strane Filmskog centra Crne Gore na Konkursu za sufinansiranje projekata komplementarnih djelatnosti.
Live production doo projekat realizuje u saradnji sa NVU Art 365, Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i KIC “Budo Tomović”.
Projekat je dio regionalne mreže "Filmski festival “Uhvati film” koji realizuju partnerske organizacije iz regiona KAO Parnas Novi Sad, Udruga Spirit Rijeka, HO Partner Banja Luka i NVU Art 365 iz Podgorice
Posjeta : 4