0
Potpisan ugovor o izvođenju radova u okviru kompleksa Tamnica Jusovača
Spajaju umjetnost - ICT i preduzetništvo!

      - Imajući u vidu stanje kompleksa, željeli smo da konačno obezbijedimo adekvatan tretman Jusovači, u smislu njene revitalizacije i zaštite od daljeg propadanja. Stoga me neizmjerno raduje što će današnje potpisivanje ugovora sa gradonačelnikom Vukovićem, i ranije sa direktorom Uprave javnih radova Rešadom Nuhodžićem, u budućnosti rezultirati funkcionisanjem Jusovače na održivoj osnovi, kroz inovativan koncept koji će spojiti umjetnost, ICT i preduzetništvo - ukazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji je danas sa gradonačelnikom Podgorice dr Ivanom Vukovićem potpisao Ugovor o realizaciji kapitalnog projekta koji se odnosi na izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnica Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT.
Projekat će biti realizovan u partnerstvu Vlade Crne Gore i Glavnog grada, a obuhvatiće sanaciju, prenamjenu i rekonstrukciju pomenutog kulturnog dobra, u ukupnoj vrijednosti od 1.950.000 eura.

Bogdanović je naglasio je i da će, kroz koncept afirmacije kreativnih industrija i različitih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja, Jusovača doprinijeti i revitalizaciji, u ovom momentu, donekle zapostavljenog dijela grada.
- Po završetku radova, Jusovača će moći da animira širok dijapazon aktera i to ne samo kulturne i umjetničke scene Glavnog grada. Prema planiranoj rezidencijalnoj namjeni kao i internacionalizaciji djelovanja, kompleks će biti u mogućnosti da privuče i regionalne aktere kulturne i umjetničke scene i na taj način podstakne razvoj kulturnog turizma u Podgorici“, istakao je ministar Bogdanović.




Posjeta : 9