0
Saradnja KIC ‘’Budo Tomović’’ i JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"
Obilježiće jubilej - djela Karla Jenkinsa!

    Izvođenje poznatog djela ‘’The Armed Man: A Mass For Peace’’ kompozitora Karla Jenkinsa srž je projekta ‘’Glasovi mira’’ - dio Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“,a koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN za izgradnju mira (UN PBF) - na kojem će sarađivati JU Kulturno – informativni centar ‘’Budo Tomović’’ i JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" .

Ovo izuzetno muzičko djelo Karla Jenkinsa,ove godine obilježava 20 godina od svog prvog izvođenja, a u realizaciju i biće uključenaa i Umjetnička škola za muziku i balet ‘’Vasa Pavić’’.
Posjeta : 5