3
Predsjedništva DPS uputiće prijedlog Glavnom odboru da do polovine decembra organizuje vanredni kongres partije
Cilj kongresa - kadrovska reforma!

             Upućivanje prijedloga Glavnom odboru da se organizuje vanredni kongres do polovine decembra, što ima za cilj sveobuhvatnu kadrovsku reformu, unaprjeđenje i dinamiziranje rada partije na svim nivoima - jednoglasna je odluka Predsjedništva DPS koje je ocijenilo da je podrška od 143.515 glasova na izborima izuzetno značajna, utoliko više jer je ostvarena u izbornom procesu koji je pratilo direktno uplitanje stranog faktora i otvoreno učešće Srpske pravoslavne crkve.

Demokratska partija socijalista ostaje i dalje pojedinačno najjača politička snaga koja će i u novom političkom kontekstu nastaviti da se snažno bori za jačanje demokratije, vladavine prava, realizaciju evropske agende, očuvanje multietničkog sklada i svih drugih vrijednosti savremene Crne Gore.
Takođe, konstatovano je da priznanje rezultata izbora od strane DPS-a potvrđuje puni demokratski kapacitet naše partije i da je zahvaljujući tome napravljen novi iskorak u demokratskom razvoju, značajan za dalje izborne procese, snaženje uloge Parlamenta i međunarodnog ugleda Crne Gore.
Posjeta : 6